REKLAMA
Energetyka Wiadomości
5 Minut czytania

Francuskie firmy chcą się zaangażować w zieloną transformację Polski

– Francja jest dziś jednym z  najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, a dalsze perspektywy rozwoju tej współpracy są bardzo pozytywne – mówi Monika Constant, dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

 
Zdjęcie: Newseria.pl
Zdjęcie: Newseria.pl
Duży potencjał dla  wspólnych działań i  inwestycji stwarza obszar transformacji energetycznej i  ekologicznej, w  który Francja   może się zaangażować. W długoterminowe partnerstwo energetyczne wpisuje się oferta EDF budowy elektrowni atomowej, ale także m.in. francuskie rozwiązania wodorowe. – Każda z  1,1 tys. francuskich firm w  Polsce podjęła jakieś kroki na rzecz ochrony środowiska. Chcemy inne podmioty inspirować tymi przykładami – podkreślała Monika Constant podczas prezentacji na Forum Ekonomicznym w  Karpaczu raportu CCIFP „Wyzwania dla  Polski – odpowiedź biznesu”, dostępnego pod adresem www.wyzwaniadlapolski.pl.

– Francja jest w  zależności od roku drugim lub trzecim największym inwestorem zagranicznym w  Polsce, obecnym tu od początku lat 90. W  polskiej gospodarce nie  ma sektora, w  którym nie  byłyby obecne francuskie firmy. Każda z  nich w  jakimś stopniu – na mniejszą czy większą skalę – wdrożyła już u siebie rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony środowiska, np. poprzez rozwiązania dotyczące przetwarzania i  zmniejszania emisji dwutlenku węgla czy chociażby takie drobiazgi jak wymiana żarówek w  swojej siedzibie czy w  swoich sklepach –
podaje w  rozmowie z  agencją Newseria Biznes dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCFIP).

Na polskim rynku działa w  tej chwili ponad 1,1 tys. firm z  francuskim kapitałem, które stworzyły ok. 200 tys. bezpośrednich miejsc pracy. Drugie tyle stanowisk powstało pośrednio, u ich dostawców, klientów czy  partnerów. W samej Izbie stowarzyszonych jest 400 podmiotów.

– Transformacja ekologiczna jest tematem, który dotyka praktycznie każdej branży i  firmy. My reprezentując ponad 400 firm obecnych w  Polsce od wielu lat, zorientowaliśmy się, że dla  większości z  nich ten temat jest bardzo ważny. One w  bardzo dużym stopniu przyczyniają się do polepszania środowiska, nawet w  takich branżach jak przetwórstwo przemysłowe, ale również w  firmach usługowych. Chcieliśmy się podzielić tymi przykładami, pokazać, że można robić bardzo wiele w  różnej skali, żeby inne firmy mogły się zainspirować tymi przykładami i  wdrażać je u siebie –
podkreśla Monika Constant. – W naszym raporcie pokazujemy bardzo konkretne przykłady, m.in. Grupy Veolia, która w  Warszawie wdrożyła francuskie rozwiązanie umożliwiające lepsze zarządzanie siecią ciepłowniczą.

Innym przykładem proekologicznych rozwiązań, które zostały wymienione w  raporcie CCIFP, jest rozwiązanie Veolii zastosowane w  Szlachęcinie pod Poznaniem, gdzie firma wdrożyła pierwszy w  Polsce i  Europie system pomp odzyskujących ciepło ze ścieków połączony z  gazową kogeneracją. Jak wskazuje dyrektor generalna Izby, Polska w  procesie transformacji może skorzystać z  doświadczeń francuskich podmiotów, ale również rozwiązania wymyślone przez  polskich inżynierów mogą być transferowane za granicę. Ten obszar współpracy będzie się stawał coraz ważniejszy w  dwustronnych relacjach.

– Perspektywa rozwoju stosunków polsko-francuskich w  obszarze dotyczącym transformacji energetycznej i  ekologicznej z  uwzględnieniem ochrony środowiska jest bardzo przyszłościowa. Tego typu inwestycji będzie coraz więcej. Każda z  naszych firm ma pewne rozwiązania, które, mamy nadzieję, przyczynią się do zmniejszenia zmian klimatycznych, np. wdrożenie rozwiązań wodorowych. Czekamy cały czas na decyzje dotyczące wyboru partnera w  energetyce jądrowej. W tym obszarze Francja ma przecież świetne rozwiązania, bardzo kompleksowe, bo nie  dotyczą tylko samej technologii, lecz również finansowania i  późniejszego utrzymania tego projektu –
zapewnia Monika Constant.

Polski rząd zapowiedział, że wyboru partnera do budowy pierwszej w  kraju elektrowni jądrowej dokona do końca tego roku lub na początku przyszłego. Na liście oferentów są m.in. francuski EDF i  amerykański Westinghouse.
 
Zdjęcie: distelAPPArath, pixabay.com
Zdjęcie: distelAPPArath, pixabay.com

– Jesteśmy do dyspozycji polskich ekspertów, rządu, żeby opowiadać o  tej technologii i  razem wypracować najlepszy model wyboru technologii, finansowania, a następnie realizacji tego projektu – podkreśla dyrektor generalna CCFiP. – Francja jest jedynym z  partnerów proponujących technologię jądrową, który ma doświadczenie w  Europie i  który świetnie zna tę złożoną kwestię, również prawną, dotyczącą możliwości rozwoju tej technologii jądrowej w  Polsce.

Wdrożenie energetyki jądrowej jest jednym z  ośmiu priorytetów zakładanych w  rządowej strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Pierwszy blok elektrowni o  mocy ok. 1–1,6 GW zgodnie z  założeniami ma zostać uruchomiony w  2033 roku, a kolejne będą oddawane co dwa-trzy lata. Cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o  mocy od 6 do 9 GW. Atom – obok OZE – ma stanowić gwarancję bezpieczeństwa energetycznego w  procesie odchodzenia od węgla. To z  kolei niezbędny warunek, by spełnić wymogi unijnej polityki klimatycznej, która zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o  55 proc. do 2030 roku i  pełną dekarbonizację dwie dekady później.

Ekologia i  transformacja energetyczna to dziś kluczowe wyzwania w  wymiarze finansowym i  technicznym, ale zarazem szansa na zbudowanie nowoczesnej, silnej gospodarki. Ogromną rolę do odegrania w  tym procesie mają przedsiębiorstwa, które mogą się stać akceleratorem zielonej transformacji. Jak wynika z  raportu CCFIP, w  tej chwili 62 proc. firm w  Polsce prowadzi działania w  zakresie ochrony klimatu.

– Przyszłość wielu firm zależy dziś od tego, czy są w  stanie faktycznie dostosować się do tych wyzwań, które stawia przed nami kwestia ochrony środowiska i  klimatu. Firmy, które się nie  dostosują i  nie będą odpowiedzialne, wytwarzając swoje produkty czy usługi, tak naprawdę nie  mają szans na rynku –
mówi Monika Constant.

Źródło: tekst Newseria.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA