REKLAMA
Energetyka Wiadomości
5 Minut czytania

Fundusze Norweskie sfinansują innowacyjne inwestycje związane z obszarami wodnymi

Nawet 2 mln euro dofinansowania z Funduszy Norweskich mogą pozyskać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w nowym konkursie uruchomionym na początku lutego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 
Zdjęcie: Newseria.pl
Zdjęcie: Newseria.pl
O wsparcie mogą się w nim ubiegać te firmy, które prowadzą działalność związaną z turystyką, zrównoważonym rozwojem lub dbaniem o ochronę środowiska w obszarze wodnym. Nabór w konkursie, ukierunkowanym na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, potrwa jeszcze do końca marca br.

– Konkurs Blue Growth, dotyczący innowacji w  obszarze wód śródlądowych lub morskich, jest adresowany do przedsiębiorców, którzy działają właśnie w  branży szeroko rozumianej gospodarki wodnej, ale też turystyki związanej z  wodami, jak i  w obszarach związanych z  zanieczyszczeniem wód i  technologiami, które mogą  się  przyczynić do zmniejszenia skali tego problemu –
mówi agencji Newseria Biznes Monika Karwat-Bury, ekspertka w  Departamencie Wdrożeń Innowacji w  Przedsiębiorstwach w  PARP.

„Blue Growth – innowacje w  obszarze wód śródlądowych lub morskich” to konkurs organizowany przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i  finansowany z  Funduszy Norweskich. PARP właśnie ogłosił jego drugą edycję. O dofinansowanie wynoszące od 200 tys. do nawet 2 mln euro mogą się ubiegać  projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wodnych, ekologii i  turystyki, które poskutkują zastosowaniem w  firmie nowych procesów lub rozwiązań czy też wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług.

– Co ważne, jest to konkurs dla  takich projektów, które będą przynosiły zyski. To oznacza, że powinny to być przedsięwzięcia biznesowe, które w  wyniku inwestycji zapewnią nowe przychody i  zyski. Innymi słowy, mają  się  przyczynić do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorcy –
mówi Monika Karwat-Bury.
 
Zdjęcie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl
Zdjęcie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl

– O wsparcie mogą  się  ubiegać mikro-, mali i  średni przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani na terenie Polski i  jest to potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru. Ponadto podmioty ubiegające się o  wsparcie powinny spełnić dwa warunki. Po pierwsze, powinny mieć zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy trwający 12 miesięcy. Po drugie, w  co najmniej jednym roku obrotowym trwającym co najmniej 12 miesięcy w  ciągu trzech ostatnich lat powinny osiągnąć przychody ze sprzedaży nie  mniejsze niż 20 tys. euro. Do przeliczenia kwoty przychodów ze sprzedaży na złote stosujemy średni kurs NBP z  dnia otwarcia naboru – precyzuje Dominika Wieczorek, kierowniczka Sekcji Obsługi Funduszy Norweskich w  PARP.

Dofinansowanie otrzymane w  konkursie Blue Growth przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć na inwestycje, np. na zakup maszyn, roboty budowlane, eksperymentalne prace rozwojowe albo usługi doradcze. Beneficjenci będą musieli zapewnić wkład własny w  wysokości co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu projektu. Co istotne, projekt może być realizowany samodzielnie przez  wnioskodawcę, ale ponieważ jest on finansowany z  Funduszy Norweskich, na dodatkowe punkty mogą liczyć przedsiębiorstwa współpracujące z  norweskimi partnerami.

– Nabór został uruchomiony 1 lutego, a wnioski można składać do 31 marca tego roku. Należy zgłaszać je za pośrednictwem generatora wniosków – specjalnej aplikacji dostępnej na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Należy wejść w  zakładkę „Innowacje w  obszarze wód śródlądowych lub morskich”, gdzie znajduje się link do generatora – 
mówi Dominika Wieczorek.

Co istotne, niektóre sektory, choć są kojarzone z  gospodarką morską, są wykluczone bądź mają ograniczone możliwości ubiegania się o  wsparcie w  konkursie. Dotyczy to np. transportu wodnego.

– Wynika to z  zasad pomocy publicznej. Przykładowo projekty związane z  zakupem nowej floty łodzi i  statków nie  będą dofinansowane, jeśli mają świadczyć usługi transportowe. Tacy przedsiębiorcy mogą jednak liczyć np. na dofinansowanie z  zakresu zwiększenia efektywności energetycznej czy modernizacji floty wodnej w  zakresie odnawialnych źródeł zasilania energią –
wyjaśnia Monika Karwat-Bury.

To druga edycja konkursu Blue Growth. Pierwsza odbyła się w  2019 roku i  spośród 28 złożonych wniosków o  dofinansowanie PARP wyłonił 12 innowacyjnych projektów, które otrzymały finansowe wsparcie. Jednym z  największych była m.in. organizacja przystani portowej zasilanej z  OZE na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, która w  poprzedniej edycji konkursu dostała niemal 1,5 mln zł dofinansowania. Port w  nowym kształcie pozwoli na cumowanie 18 jednostek pływających i  zapewni im możliwość zatankowania paliwa, odbiór nieczystości, wykonanie drobnych napraw oraz  dostęp do prądu i  wody pitnej. Przystań będzie zasilana energią pozyskiwaną z  paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na pomostach pływających.

– W poprzedniej edycji dofinansowane zostały projekty, które dotyczyły głównie budowy lub modernizacji przystani jachtowych i  małych portów na jeziorach. Były to także projekty skupione na aspektach środowiskowych, czyli np. na infrastrukturze odbioru odpadów ze statków, na infrastrukturze sanitarnej. Bardzo wspieramy takie projekty i  liczymy, że w  tym konkursie podobne również zostaną złożone. Są też jednak inne przykłady, jak np. projekt dotyczący farm wiatrowych na otwartym morzu, związany z  ograniczaniem strat przy migracjach ptaków nad nimi –
  wymienia ekspertka w  Departamencie Wdrożeń Innowacji w  Przedsiębiorstwach w  PARP.

Źródło: tekst Newseria.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA