Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Fundusze unijne wspierają dywersyfikację i poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski

Komisja Europejska w okresie 2014-2021 przyznała GAZ-SYSTEM dofinansowanie unijne o wartości ponad 5 mld zł.

 
Zdjęcie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., www.gaz-system.pl
Zdjęcie: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., www.gaz-system.pl
Środki te zostały przyznane na inwestycje infrastrukturalne związane z wdrożeniem strategii dywersyfikacji źródeł gazu do Polski, a także poprawą bezpieczeństwa energetycznego. Otrzymane dofinansowanie  pochodzi z dwóch programów Unii Europejskiej – Infrastruktura i Środowisko oraz „Łącząc Europę”.

Baltic Pipe, interkonektory gazowe z Litwą i Słowacją, Terminal LNG w Świnoujściu i gazociągi Korytarza Północ – Południe są kluczowymi elementami bezpieczeństwa energetycznego kraju. Projekty te są realizowane dzięki znacznemu wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Rozbudowa infrastruktury gazowej w kraju oraz budowa nowych punktów międzysystemowych umożliwia dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw gazu ziemnego nie tylko do Polski, ale także do całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich.

Spółka prowadzi na forum unijnym aktywne działania w celu pozyskania nowych funduszy na dalszą rozbudowę infrastruktury przesyłowej. W zeszłym roku GAZ-SYSTEM podpisał z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowę na dofinansowanie inwestycji „Gazociąg Gustorzyn – Wronów – I ETAP Gustorzyn – Leśniewice” z maksymalną kwotą ponad 137 mln zł.

 Jednym z kluczowych projektów GAZ-SYSTEM, uwzględnionych na aktualnej liście PCI jest budowa Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej – projekt ten może istotnie przyczynić się do obecnie planowanego uniezależniania się UE od dostaw gazu z Rosji.

 GAZ-SYSTEM z przyznanych 5 mld zł wsparcia unijnego rozliczył już ponad 3 mld zł na zakończone inwestycje. Środki pozyskane z Unii Europejskiej są istotną częścią finansowania inwestycji GAZ-SYSTEM.

Źródło: tekst Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., www.gaz-system.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI