REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

Fundusze unijne wywołały boom inwestycyjny w Polsce Wschodniej

W ostatnich latach blisko 2,3 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafiło na rozbudowę infrastruktury drogowej we wschodnich województwach Polski – taki jest bilans wszystkich edycji konkursu Infrastruktura drogowa w ramach POPW.

 
Zdjęcie: Newseria.pl
Zdjęcie: Newseria.pl
– Osoby, które przez  10 lat nie  odwiedzały tego regionu, nie  będą w  stanie go poznać – mówi Maciej Berliński z  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która realizowała program. Białystok dzięki funduszom z  tego konkursu zrealizował trzy duże inwestycje, m.in. fragment obwodnicy miasta i  wylotówki w  stronę Warszawy. – Nie byłoby tych inwestycji, gdyby nie  wsparcie unijne, bo miasta nie  byłoby stać na tak wielki wysiłek finansowy – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

– Infrastruktura w  Polsce Wschodniej dzięki dwóm edycjom programu wspierającego ten obszar zmieniła się diametralnie. Mówimy zarówno o  zmienionej infrastrukturze drogowej, w  ramach której wybudowaliśmy ponad 500 km nowych dróg lub przebudowaliśmy istniejące, ale też zmieniliśmy transport publiczny w  miastach wojewódzkich Polski Wschodniej – przybyło ponad 700 środków taboru, zarówno trolejbusy, autobusy, jak i  tramwaje –
wymienia w  rozmowie z  agencją Newseria Biznes Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Wybudowaliśmy infrastrukturę uczelni wyższych, parki naukowo-technologiczne, centra konferencyjne, centra targowe, a dodatkowo stworzyliśmy bardzo duży ponadregionalny projekt turystyczny związany z  turystyką rowerową, czyli Green Velo.

Celem konkursu Infrastruktura drogowa w  ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW – działanie 2.2) było sfinansowanie projektów na drogach krajowych i  wojewódzkich w  regionie, które połączą go z  siecią dróg krajowych, i  włączenia w  transeuropejską sieć transportową (TEN-T). Realizowane inwestycje miały m.in. poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszać zatłoczenie i  zwiększać przepustowość dróg czy też przyczyniać się do poprawy stanu środowiska.

– Sytuacja społeczno-gospodarcza w  Polsce Wschodniej spowodowała, że ten obszar jest w  szczególnym zainteresowaniu polityki regionalnej Komisji Europejskiej. Dlatego powstał dodatkowy, dedykowany program, dzięki któremu zintensyfikowaliśmy wsparcie zarówno projektów infrastrukturalnych, jak i  przedsiębiorców tak, aby wzmocnić również oddziaływanie pozostałych programów krajowych i  regionalnych –
wyjaśnia Maciej Berliński.

Ostatni nabór wniosków miał miejsce jesienią 2021 roku. Wybrano trzy projekty: w  województwie podkarpackim – DW 878 na odcinku od Rzeszowa do DW 869, województwie podlaskim – przebudowa DW 682 i  681 na odcinku Łapy – Roszki-Wodźki oraz  rozbudowa DW 764 w  Kielcach w  województwie świętokrzyskim. Łączne wsparcie ze środków unijnych to blisko 296 mln zł, przy czym łączny koszt inwestycji to prawie 517 mln zł.

– W dwóch realizowanych edycjach programu Polski Wschodniej wspieraliśmy infrastrukturę drogową. W pierwszej edycji programu była to infrastruktura związana z  drogami wojewódzkimi i  krajowymi na obszarze całych województw. I tutaj powstały dwa flagowe projekty mostowe łączące województwa Polski Wschodniej. Natomiast w  drugiej edycji programu wspierano miasta wojewódzkie i  ich obszary funkcjonalne jako lokomotywy rozwoju regionów. Wsparcie kierowano zarówno na drogi wojewódzkie, jak i  drogi w  zarządzie prezydentów tych miast –
wyjaśnia dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

Jak podkreśla, w  ramach obecnego programu zrealizowano blisko 30 inwestycji, z  czego dwie są na ukończeniu, a przyznane dofinansowanie to ok. 2,3 mld zł. 

– Są to często inwestycje strategiczne dla  miast wojewódzkich i  ich obszarów funkcjonalnych –
podkreśla Maciej Berliński.

Jedna z  inwestycji na Podkarpaciu znacząco poprawi dostępność do lotniska Rzeszów-Jasionka, inna – droga AAA w  Olsztynie – zwiększyła dostępność tego miasta i  wyprowadziła z  niego uciążliwy ruch transportowy. Wśród beneficjentów działania 2.2 POPW jest Białystok.

– W ramach konkursu Infrastruktura drogowa zrealizowaliśmy trzy wielkie inwestycje, łącznie na kwotę 760 mln zł z  dofinansowaniem unijnym 590 mln zł. Są to chyba najpiękniejsze trasy w  mieście. Jedna to Trasa Niepodległości z  11 dwupoziomowymi skrzyżowaniami. Druga to jest część ulicy Ciołkowskiego, dwa pasy ruchu po dwie jezdnie. Trzecia, bardzo ważna dla  Białegostoku, to tzw. węzeł Porosły –
wymienia Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Ta przebudowa DK8 oraz  fragmentów DW 676 i DW 669 znacząco poprawi połączenie komunikacyjne miasta z  centralnymi i  południowo-zachodnimi regionami kraju, m.in. Warszawą. Jak podkreśla prezydent, bez wsparcia unijnego miasto nie  byłoby w  stanie udźwignąć ciężaru finansowego związanego z  tymi projektami. Łącznie pokryło ono 77 proc. kosztów.

– Te trzy inwestycje wpłynęły w  sposób znakomity na zwiększenie drożności naszego układu komunikacyjnego, dlatego że one domykały tzw. wewnętrzną obwodnicę miejską. Łącznie ta obwodnica ma 28 km i  przenosi z  jednej strony ruch tranzytowy, którego nie  powinno być w  mieście, ale ciągle jest, a po drugie, promieniście od obwodnicy odchodzą ulice, którymi można dojechać do centrum. To bardzo skraca czas i  drogę dojazdu  –
mówi Tadeusz Truskolaski. – Jak ktoś wjeżdżał do Białegostoku pięć lat temu, to miał mieszane uczucia, bo wjeżdżał bardzo wąską drogą, gdzie tworzyły się gigantyczne korki już od Choroszczy. Teraz jest wspaniały wjazd.

Również w  perspektywie finansowej 2021-2027 przewidziany jest program dla  Polski Wschodniej (Fundusze Europejskie dla  Polski Wschodniej), którego budżet to ponad 11 mld zł. Będzie z  niego korzystać sześć województw – do lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i  warmińsko-mazurskiego dołączy także część Mazowsza (bez Warszawy i  dziewięciu otaczających ją powiatów). W ramach programu PARP będzie wdrażała działania z  zakresu m.in. infrastruktury drogowej czy zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Źródło: tekst Newseria.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA