REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

GAZ-SYSTEM i GTSOU będą rozwijać współpracę

GAZ-SYSTEM i Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU) omawiali w Warszawie kwestie przesyłu gazu ziemnego z wykorzystaniem infrastruktury obu państw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Poruszano także tematy przyszłej współpracy obu spółek w obszarze wodoru i biometanu.

15 marca na konferencji „E23: PL for UA – Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości”, zorganizowanej pod patronatem Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, przedstawiciele spółek odpowiedzialnych w Polsce i Ukrainie za przesył gazu ziemnego, ropy i energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii jądrowej rozmawiali o tym, w jaki sposób teraz i w przyszłości rozwijać współpracę obu państw w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz w obszarze nowych źródeł energii. Celem konferencji było zainicjowanie i skoordynowanie działań wiodących operatorów energetycznych Polski i Ukrainy.

W kontekście sektora gazu ziemnego dyskutowano o możliwych do podjęcia działaniach mających na celu dalszy rozwój zintegrowanego rynku gazu ziemnego oraz m.in. dekarbonizację infrastruktury przesyłowej zarządzanej przez GAZ-SYSTEM i GTSOU.

– GAZ-SYSTEM razem z GTSOU, operatorem sieci przesyłowej gazu na Ukrainie, od wielu lat aktywnie współpracuje na rzecz dynamizacji wymiany transgranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą. Po zatrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu przez teren Ukrainy podjęliśmy działania związane z uruchomieniem ciągłego przesyłu gazu w kierunku Ukrainy i do dnia dzisiejszego zapewniamy przepustowość w zależności od potrzeb i możliwości naszego systemu przesyłowego. Wspieramy naszego partnera na forum unijnym i wymieniamy się doświadczeniami. Patrzymy perspektywicznie i chcemy wspólnie budować w regionie silny rynek gazu ziemnego, biometanu i wodoru, który może funkcjonować także na potrzeby pozostałych państw, z którymi mamy połączenia – powiedział Marcin Chludziński, Prezes GAZ-SYSTEM.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA