REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

GAZ-SYSTEM na nowego prezesa

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołało z dniem 12 lutego 2024 r. Pana Sławomira Hinc na członka Zarządu i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu.

Obraz autorstwa evening_tao, Freepik

Sławomir Hinc posiada wieloletnie doświadczenie w branży gazowniczej, będąc bezpośrednio zaangażowanym w tworzenie koncepcji funkcjonowania krajowego operatora systemu przesyłu gazu ziemnego w Polsce począwszy od 2003 roku. W latach 2004-2008 pełnił funkcję dyrektora finansowego w spółce PGNiG Przesył (obecnie GAZ-SYSTEM), gdzie był odpowiedzialny za współpracę z Urzędem Regulacji Energetyki, negocjacje umowy leasingu majątku przesyłowego, jaki został dywidendą rzeczową przekazany przez PGNiG do GAZ-SYSTEM. Nadzorował także proces uzyskania koncesji na przesyłanie gazu dla GAZ-SYSTEM. W latach 2006-2008 pełnił w GAZ-SYSTEM funkcję prokurenta. Jest autorem pierwszej taryfy przesyłowej tej spółki. W latach 2008-2013 był wiceprezesem PGNiG ds. finansowych. Odpowiadał m.in. za wydzielenie z PGNiG operatora systemu magazynowego (OSM), utworzenie spółki obecnie funkcjonującej pod nazwą Gas Storage Poland oraz wprowadzenie na rynek usług magazynowych. W latach 2008-2014 był członkiem Rady Nadzorczej spółki EuRoPol GAZ. W 2010 r. został powołany do Rady Zarządzającej europejskiego stowarzyszenia firm gazowych i naftowych EUROGAS w Brukseli, w której zasiadał do 2015 r.

W latach 2013-2016 pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego spółki PGNiG Upstream Norway, gdzie odpowiadał między innymi za nabycie udziałów PGNiG w 4 złożach, za co otrzymał nagrodę Gullkronen Award za najlepszą transakcję na rynku naftowym w Norwegii. Nadzorował także rozszerzenie działalności poszukiwawczej złóż przez PGNiG na północy Norwegii, w tym pozyskanie przez PGNiG koncesji poszukiwawczych na Morzu Barentsa. W latach 2019-2024 związany był z branżą energetyki odnawialnej, najpierw jako doradca zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Helioexpert. Od 2019 r. był prezesem i dyrektorem zarządzającym Green Genius – polskiego oddziału litewskiego operatora farm PV.

Posiada wykształcenie ekonomiczne uzyskane w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego i tytuł naukowy doktora nauk technicznych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej ze specjalnością w zakresie systemów taryfowych w przesyle gazu. Studiował także na uniwersytecie w Wiedniu oraz Berlinie. Ukończył studia podyplomowe The Comprehensive Business Management Programme organizowane przez Central State Connecticut University. Wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w obszarze transportu, taryfikacji i regulacji rynku gazu ziemnego. Autor szeregu publikacji z zakresu taryfikacji i transportu gazu ziemnego.

Dotychczasowi Członkowie Zarządu – Panowie Marcin Chludziński, Andrzej Kensbok, Marian Roman Krzemiński, Paweł Pikus, Błażej Spychalski i Artur Zawartko zostali odwołani decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dniem 12 lutego 2024 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA