Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

GAZ-SYSTEM podpisał umowy na projektowanie gazociągów

Spółka GAZ-SYSTEM podpisała umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad budową gazociągu Gustorzyn – Wronów na odc. Gustorzyn – Leśniewice i Leśniewice – Rawa Mazowiecka.

– Nasza spółka podpisała umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad budową gazociągu Gustorzyn – Wronów na odcinkach Gustorzyn – Leśniewice oraz Leśniewice – Rawa Mazowiecka. Uzyskanie pozwolenia na realizację obu inwestycji planowane jest na koniec 2020 r. – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM.

– Budowa tych gazociągów zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu, w szczególności do aglomeracji warszawskiej, łódzkiej, Radomia oraz do południowo-wschodnich regionów kraju –
dodał wiceprezes Zawartko. Inwestycje wpisują się w długofalową strategię rozwoju spółki, której celem jest zapewnienie elastyczności pracy całego systemu przesyłowego oraz podłączanie nowych odbiorców – zarówno indywidualnych, jak i przemysłowych. Ponadto, gaz ziemny jest jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań, coraz częściej wykorzystywanym w walce z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza w miastach.

Trasa obu części projektowanego gazociągu będzie przebiegać przez 3 województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie i mazowieckie. Wykonawcą dokumentacji dla pierwszej części gazociągu, o długości około 60 km, będzie firma OTS-IP. Natomiast dokumentację dla drugiego odcinka, o długości około 100 km, wykona konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska oraz PGNiG GAZOPROJEKT. Do zadań podmiotów, które zostały wyłonione w postępowaniu przetargowym, będzie należało uzyskanie decyzji administracyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę. Obaj Wykonawcy będą też pełnili nadzór autorski nad realizowanymi projektami.

GAZ-SYSTEM konsekwentnie rozbudowuje sieć przesyłową na terenie całego kraju. Plan Inwestycyjny spółki na lata 2018-2020 zakłada realizację zadań o łącznej wartości 7,7 mld zł. Gazociąg Gustorzyn – Wronów o średnicy DN 1000 MOP 8,4 MPa, będący kluczową inwestycją, został podzielony na 3 etapy. Jako pierwszy w fazę projektową wszedł najdłuższy, bo liczący około 156 km odcinek Rawa Mazowiecka – Wronów, na który spółka podpisała w kwietniu 2018 r., umowę z wykonawcą. Łączna długość wszystkich trzech projektowanych odcinków szacowana jest na 316 km.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI