REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

GAZ-SYSTEM: Pozwolenie na budowę gazociągu Wężerów – Przewóz

Wojewoda Małopolski wydał decyzję zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Grafika: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, www.gaz-system.pl

Gazociąg Wężerów – Przewóz o długości 44 kilometrów zostanie wybudowany na terenie województwa małopolskiego, w gminach: Słomniki, Radziemice, Koniusza, Kocmyrzów-Luborzyca i Miasto Kraków. W miejscowości Wężerów zostanie on bezpośrednio podłączony do gazowego Korytarza Północ-Południe.

W ramach inwestycji powstanie:

  • gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa wraz z odgałęzieniem DN 500 (1,0 km) i DN 300 (0,1 km);
  • stacja regulacyjno-pomiarowa o przepustowości Q=180 000m3/godz. „Kraków – Przewóz”;
  • stacja pomiarowa na potrzeby zasilania EC Kraków „Kraków – Przewóz”;
  • śluza nadawczo-odbiorcza DN 700 „Wężerów”;
  • trzy zespoły zaporowo-upustowe: „Skrzeszowice”, „Kraków – Jeziorko” i „Kraków – Na Niwach”;
  • linia światłowodowa telemetryczna i sterująca wzdłuż całego gazociągu.

– Powstająca infrastruktura poprawi bezpieczeństwo dostaw gazu, ponieważ umożliwi zasilanie aglomeracji krakowskiej od drugiej strony, z kierunku północnego. Więcej paliwa gazowego będzie dostępne m.in. dla odbiorców z branży energetycznej. Możliwość korzystania z niskoemisyjnego źródła energii jakim jest gaz ziemny ma duże znaczenie dla procesu transformacji energetycznej i czystego powietrza w tym regionie – powiedział Sławomir Hinc, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Przed rozpoczęciem budowy, w ramach prac przygotowawczych, został dokonany opis nieruchomości, usunięte zostały drzewa i krzewy w obszarze pasa budowlano-montażowego oraz przeprowadzono rozpoznanie saperskie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowane są prace archeologiczne w terenie. Aktualnie trwa proces wyłaniania wykonawcy robót budowlanych dla tego gazociągu.

Decyzje administracyjne, które zostały wydane dla tego przedsięwzięcia:

  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 28 kwietnia 2023 r., która 1 czerwca 2023 r. uzyskała walor ostateczności;
  • decyzja o ustaleniu lokalizacji wydana 4 października 2023 r. przez Wojewodę Małopolskiego.

Zakończenie budowy gazociągu Wężerów – Przewóz zaplanowane jest na I półrocze 2026 roku.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA