Inż. Bezwykopowa Wiadomości
2 Minuty czytania

Gazociąg Warszawski wszedł w fazę budowlaną

Gazociąg Warszawski pozwoli m.in. na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego dla mieszkańców Warszawy oraz gmin ościennych. Zgodnie z założeniami zakończenie budowy gazociągu i oddanie go do eksploatacji jest planowane w 2025 r.

Zdjęcie: www.twitter.com/GAZ_SYSTEM/

Obecnie trwają prace na terenie gmin Nieporęt, Jabłonna, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki, a także w warszawskich dzielnicach Bielany oraz Bemowo. Na odcinku 12,5 km odhumusowano ziemię, na 15 kilometrach wzdłuż trasy gazociągu przygotowano rury do układki, a 3 km gazociągu już jest ułożone w wykopie. Wykonawca prac zrealizował również 7 przekroczeń bezwykopowych.

Gazociąg Warszawski będzie liczył 28,5 km, a jego trasa prowadzi od tłoczni gazu w gminie Nieporęt do miejscowości Mory w gminie Ożarów Mazowiecki, obejmując swym zasięgiem powiaty: legionowski, warszawski zachodni i warszawski w gminach: Nieporęt, Jabłonna, Warszawa (Białołęka, Bielany, Bemowo), Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki.

Poprzez umożliwienie przesyłu ponad 2 mld m3 gazu rocznie inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej. Pozwoli również na przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców – np. elektrociepłowni i ciepłowni, co z kolei przełoży się na zwiększenie stołecznych zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła. Dodatkową korzyścią będzie poprawa jakości powietrza w stolicy i okolicznych gminach, dzięki wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa, jakim jest gaz ziemny.

W 2024 r. planowana jest kontynuacja działań budowlanych. Według wstępnych założeń na I kwartał nadchodzącego roku na terenie gminy Łomianki oraz na warszawskich Bielanach odbędzie się odhumusowanie terenu oraz rozwózka ponad 3,8 km rur. W gminach Jabłonna, Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki oraz w warszawskich dzielnicach objętych budową realizowana będzie także dalsza układanie gazociągu. Planowane są także do wykonania kolejne przejścia bezwykopowe w dzielnicach: Bielany, Białołęka i Bemowo oraz na terenie gmin: Łomianki, Stare Babice i Jabłonna.

Inwestycja realizowana jest z zastosowaniem metod ograniczających ingerencję budowy w środowisko. Dzięki dodatkowym nakładom w wysokości ok. 36 mln zł udało się zminimalizować wycinkę drzew o ok. 30% względem pierwotnych założeń. Zaplanowano również nasadzenia nowej zieleni w gminach i dzielnicach objętych inwestycją.

Zastosowanie na trasie gazociągu przekroczeń bezwykopowych umożliwia poprowadzenie gazociągu głęboko pod ziemią, z korzyścią dla środowiska, zwłaszcza na terenach zalesionych. Metoda ta pozwala w mniej uciążliwy sposób przekroczyć przeszkody terenowe, dzięki czemu w trakcie prac budowlanych ruch nie zostanie wstrzymany.

Fot: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI