REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA: Aktualna statystyka drogowa

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce GDDKiA odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie.

 
GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami  szybkiego ruchu o długości  3 804  km, na co składa się  1247  km autostrad  i  2557  km dróg ekspresowych.

W realizacji:
– 101 zadań  (z PBDK)  o łącznej długości  1290,1 km  i wartości  47,3 mld zł,
– 3 obwodnice  (z PB100 obwodnic)  o łącznej długości  19,9 km  i wartości  420 mln zł.

W przetargu: 
– 27 zadań  (z PBDK)  o łącznej długości  393,8 km,
– 10 obwodnic  (z PB100 obwodnic)  o łącznej długości  87,2 km.

W przygotowaniu:
– 101 zadań  (z PBDK)  o łącznej długości  2134,3 km,
– 87 obwodnic  (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok.  749,5  km.

– długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi  17 800 km 
– długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi  19 400 km 
–  długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie  420 tys. km 

Intensywne działania na autostradach:
–  w  eksploatacji   jest:  1712  km  (z czego 465  km zarządzanych przez koncesjonariuszy),
– w realizacji jest: 189,5  km,
– w przetargu jest:   63,4  km,
– w przygotowaniu jest:   32,3  km.

Rok  2020  zamknęliśmy:
–  oddaniem  do ruchu  137,8 km nowych dróg, 
–  podpisaniem 35 umów  o łącznej długości  450 km  i wartości łącznej  ponad 18 mld zł, 
–  ogłoszeniem przetargów dla 48 odcinków  (z PBDK i PB100) o łącznej długości  600,2 km  i wartości szacunkowej  ponad 21 mld zł. 

Plan na 2021 rok zakłada: 
–    oddanie do ruchu  łącznie  385,5 km  nowych dróg: 
– 39,6 km  autostrad,
– 308,2 km  dróg ekspresowych,
– 37,7 km  dróg klasy GP (obwodnic).

–  ogłoszenie  przetargów na:
–  ok.  350 km  dróg ekspresowych i obwodnic  o  szacowanej wartości  ok. 17,6 mld zł,
–  zadania  na istniejącej sieci dróg o łącznej długości ok. 335 km i  szacowanej wartości  ok. 2,5 mld zł.
 
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) – zaktualizowany 16 czerwca 2020 r.

Zakłada wybudowanie  3767,9  km  oraz  wydatki na poziomie  ok. 163,9 mld zł,  w tym: 
– 324,2 km autostrad, 
–  2948,9 km dróg ekspresowych  (w tym dla S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko 74,5 km oraz S5 Sobótka (S8) – Bolków (S3) 50 km rozpoczęcie realizacji),
–  43  obwodnice o łącznej długości 447,2 km,
– oraz budowa  drogi klasy  GP długości 47,7 km.

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już  1295,7 km (A 72,5 km, S 1087,6 km i GP 135,55 km).   

Poza  Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023  GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu  103,1 km (A 81 km, S 18,9 km i GP 3,2 km). 
 
W Programie Budowy Dróg Krajowych  znajdują się zdania poza limitem finansowym, dla których realizowany jest obecnie proces przygotowawczy: 
– 32,1 km autostrad, 
– 1257,8 km dróg ekspresowych, 
– 4 obwodnice o łącznej długości 58,1 km, 
– oraz przebudowę drogi do klasy  GP  o długości  64 km. 

Program budowy 100 obwodnic na lata  2020-2030 (ogłoszony 8 lutego 2020 r.)

Zakłada wybudowanie 100  obwodnic o łącznej długości ok. 830 km  i szacunkowej  wartości  ok.  28 mld zł, w tym: 
– w realizacji są: 
3 obwodnice  (z PB100 obwodnic)  o łącznej długości  19,9 km  i wartości  420 mln zł,
– w przetargu jest:
10 obwodnic  (z PB100 obwodnic)  o łącznej długości  87,2 km,
– w przygotowaniu jest: 
87 obwodnic  (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok.  749,5  km. 

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA