REKLAMA
Drogi Wiadomości
8 Minut czytania

GDDKiA: Dobre perspektywy dla wykonawców inwestycji drogowych

Choć sezon budowlany oficjalnie rusza dopiero w przyszłym tygodniu, to tam, gdzie pozwalała na to technologia, prace były prowadzone nieprzerwanie. Inwestycje na drogach krajowych realizowane są zgodnie z harmonogramem.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Podczas spotkania z przedstawicielami firm wykonawczych, które odbyło się online 10 marca, GDDKiA podsumowała 2020 rok, przedstawiła plany na kolejne lata oraz dyskutowała na temat zmian w zakresie realizacji inwestycji.

– Przykładamy ogromną wagę do inwestycji na sieci dróg krajowych. Na 2021 rok zapewniliśmy na ten cel finansowanie w wysokości 21 miliardów złotych. Są to znaczące środki i sądzę, że na starcie sezonu budowlanego wymiana informacji pomiędzy wykonawcami a zamawiającym na pewno jest bardzo potrzebna –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Ubiegły rok był pod wieloma względami rekordowy. Ogłosiliśmy postępowania przetargowe na ponad 600 km dróg, czyli więcej niż zakładaliśmy na początku 2020 r. Podpisaliśmy też 35 umów na realizację 450 km. Są to poważne liczby, które pokazują rozmach realizowanego przez nas procesu inwestycyjnego. Wyzwaniem na teraz jest utrzymanie dotychczasowego tempa prac, życzę więc wszystkim efektywnego okresu budowlanego –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Roboty budowlane – intensywny rok 2020


W Polsce dostępnych dla kierowców jest 4269 km dróg szybkiego ruchu (1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych). Na etapie realizacji znajdują się 102 zadania z rządowego PBDK o łącznej długości 1313,1 km oraz 3 obwodnice z PB100 o łącznej długości 19,9 km. 25 zadań z PBDK (o długości 355,6 km) i 10 obwodnic, które zrealizowane zostaną w ramach PB100 (o długości 87,2 km), jest na etapie przetargu. Kolejne zadania o łącznej długości niemal 2900 km są obecnie w przygotowaniu.

Zeszły rok był dla nas czasem wytężonych działań. W 2020 r. w ramach PBDK i PB100 ogłosiliśmy przetargi na 48 odcinków nowych dróg o łącznej długości  ok. 600,2  km. Podpisaliśmy też 35 umów na realizację o łącznej długości 450 km i wartości ponad 18 mld zł. Warto też wspomnieć, że wydatki inwestycyjne GDDKiA wzrosły z 10,95 mld zł w 2019 r. do 15,35 mld zł w 2020 r., co stanowiło istotny zastrzyk finansowy dla branży budowlanej oraz pozytywny impuls gospodarczy w trudnym czasie zmagań z epidemią COVID-19.

2020 rok to także szereg działań na istniejącej sieci dróg krajowych. Ogłosiliśmy 129 przetargów na roboty, podpisaliśmy 121 umów oraz zakończyliśmy 112 inwestycji.

2021 rok – podpisane umowy i ambitne plany


W bieżącym roku podpisaliśmy już sześć umów na realizację nowych zadań o łącznej długości ok. 87,9 km i wartości ponad 2,2 mld zł.

W planach na 2021 r. mamy ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100.

W zakresie zadań na istniejącej sieci planujemy 96 przetargów (do kwoty 100 mln zł) na przebudowy i rozbudowy dróg o długości ok. 255 km. Ich szacunkowa wartość to niemal 1,8 mld zł. W tym roku planujemy także zakończenie 76 robót (o wartości od 0,35 do ok. 120 mln zł) w zakresie rozbudowy i przebudowy dróg, budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowy mostów i przejść dla pieszych.

Priorytety inwestycyjne na 2021 rok


W 2021 r. planujemy oddać do ruchu niemal 400 km nowych dróg. W woj. podlaskim będą to cztery odcinki drogi ekspresowej S61 o łącznej długości 59 km. W woj. kujawsko-pomorskim oddanych zostanie niemal 10 km drogi ekspresowej S5, a w woj. śląskim podobnej długości odcinek S1. Ponad 13 km drogi ekspresowej S7 planowane jest do oddania w woj. małopolskim. Plany dla województwa lubelskiego to pięć odcinków drogi ekspresowej S19 oraz jeden odcinek S17, które mają łączną długość ok. 64 km.

W woj. łódzkim do końca roku planujemy oddać do ruchu ok. 40 km autostrady A1, a w woj. warmińsko-mazurskim ok. 77 km ekspresówek (trzy odcinki S7 i jeden ponad 20-kilometrowy odcinek S61). W woj. opolskim planujemy oddać dwa odcinki (S11 i GP46) o łącznej długości ok. 18 km, a w woj. podkarpackim dwa odcinki drogi ekspresowej S19 oraz dwa odcinki drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) – obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 i obwodnica Łańcuta w ciągu DK94.   Ich łączna długość to ok. 37 km. Trzy odcinki (dwa odcinki S3 i jeden GP26) oddane zostaną w woj. zachodniopomorskim, a jeden (S3 o długości 14 km) w woj. dolnośląskim. Plany dla Mazowsza zakładają oddanie do końca roku trzech odcinków nowych dróg (S7, S2, GP61) o łącznej długości 14 km.

2022 rok – planowane nowe przetargi


Warunkiem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane jest otrzymanie rzetelnej i kompletnej dokumentacji. W 2022 roku planujemy odbiór dokumentacji dla 23 zadań w ramach PBDK o łącznej długości prawie 300 km oraz 8 zadań w ramach PB100 o łącznej długości niemal 60 km. Pozwoli nam to ogłosić przetargi na realizację tych inwestycji.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej


Zadania realizowane przez GDDKiA to nie tylko PBDK i PB100. 23 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Program dedykowany jest sieci dróg krajowych i zakłada on m.in. oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów i przystanków, budowę chodników, kładek dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych. W ramach programu wybudowane będą zatoki autobusowe z peronami, dojścia do przystanków i oświetlenie tych dojść. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Na drogach zlikwidowane będą także zastoiska wód na jezdniach zwiększających prawdopodobieństwo wpadnięcia pojazdu w poślizg oraz wykonana będzie korekta łuków.

Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej. Efektem będzie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczone zostanie 2,5 mld zł. Jest to pierwszy samodzielny program wieloletni z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę.

W realizację zadań objętych Programem mogą włączać się również objęte nim samorządy.

Zaangażowanie wykonawców, składane oferty


Podczas spotkania przedstawiono listę 20 największych wykonawców realizujących działania na rzecz GDDKiA. Ich portfele zamówień mieszczą się w przedziale od 0,12 mld zł do 8,28 mld zł.

Wartość najtańszych składanych ofert w 2020 r. (39 przetargów) wahała się między 45,9 a 141,8 proc. szacunków GDDKiA (średnia wartość najtańszej oferty: 80,8 proc.). Średnia ze wszystkich ofert wahała się między 55,7 a 161,1 proc. szacunków GDDKiA (ogólna średnia to 95,7 proc.).

W dotychczasowych 20 przetargach w 2021 roku najtańsze oferty wahały się w przedziale między 53,4 a 99 proc. szacunków GDDKiA (średnia wartość najtańszej oferty: 70,9 proc.). Średnia ze wszystkich ofert wahała się między 59 a 126,8 proc. szacunków GDDKiA (ogólna średnia to 84,2 proc.).

– Należy podkreślić, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, więc o realnej wartości kontraktów można mówić dopiero po podpisaniu poszczególnych umów. Apelujemy do wykonawców o odpowiednią wycenę robót, która pozwoli im na skuteczną i terminową realizację prac –
powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Jakość robót


Odpowiednia jakość prowadzonych prac jest efektem dobrej współpracy pomiędzy zamawiającym, wykonawcą i inżynierem kontraktu. Wykonawca szczególną uwagę powinien zwrócić na kwestię badań materiałów wykorzystywanych w trakcie robót. Badania te powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Przed przystąpieniem do robót obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie wymaganych dokumentów, dopuszczających wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania. Kluczowa w procesie realizacji inwestycji jest też rola inżyniera kontraktu.

Zaktualizowaliśmy Szczegółowe Warunki Kontraktu


Na spotkaniu z przedstawicielami firm wykonawczych poruszony został także temat wzorcowych warunków kontraktu, które zostały zaktualizowane wraz ze zmianą Prawa zamówień publicznych, pojawieniem się nowych edycji specjalistycznych wydawnictw oraz w związku z sygnałami płynącymi z rynku budowlanego. Uwzględniliśmy przy tym doświadczenie nabyte przez GDDKiA podczas realizacji inwestycji, a propozycje zmian konsultowaliśmy z przedstawicielami organizacji branżowych. Na koniec przekazaliśmy Prokuratorii Generalnej RP do obligatoryjnej opinii prawnej.

Mowa była również o koncepcji mechanizmu certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych. Planowane rozwiązanie da możliwość uzyskania przez wykonawców certyfikatów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub zdolność do realizacji określonej kategorii robót budowlanych. Wykonawcy będą uprawnieni do posługiwania się certyfikatami na potrzeby wielu różnych postępowań wszczętych w okresie ich ważności.

W tym miesiącu Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował o planach powołania Zespołu ds. certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa. Do współpracy zaproszeni zostali: Minister Infrastruktury, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Prezes Prokuratorii Generalnej RP oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA