REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

GDDKiA: Ile kosztuje km drogi?

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi.

  
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Przy uwzględnieniu łącznych kosztów inwestycji bierzemy pod uwagę również wartość wypłaconych odszkodowań za przejęte nieruchomości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie dużych miast.

Różnice w cenie


Średnie ceny budowy autostrady i drogi ekspresowej są porównywalne.  Na brak zdecydowanych różnic  ma wpływ większa liczba generujących koszty węzłów, które na drogach ekspresowych mogą być lokowane częściej niż na autostradach.

Drogi główne  ruchu  przyspieszonego (GP),  jako drogi nieco niższej klasy,  są  co do zasady  tańsze w budowie. Nie zmienia to jednak faktu, że  cena wybudowania jednego kilometra  drogi GP  jest uzależniona od tych samych czynników,  jak w przypadku autostrad i dróg ekspresowych. 

Nie tylko  liczba  czynników ma wpływ na cenę jednego kilometra drogi,  ale  też  to  na jakiej podstawie wyliczamy średnią wartość.  Możemy podejść do tego zagadnienia w wąskim zakresie, czyli  określić  koszt budowy 1 km jedynie na podstawie kosztów projektu i robót budowlanych.  Wówczas cenę wyliczamy  na podstawie  wartości umowy  na projekt i budowę oraz  uwzględniamy  ewentualne  aneksy,  jeżeli takie były podpisane. 

Drugie, szersze  podejście to uwzględnienie wszystkich kosztów  przygotowania i realizacji inwestycji.  Wtedy pod uwagę bierzemy nie tylko koszty projektu i budowy, ale  również przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie przygotowania inwestycji, wykup nieruchomości  na terenach,  gdzie droga będzie przebiegała,  nadzory  nad realizacją robót,  badania  archeologiczne  itd.  –  te wszystkie  etapy, elementy procesu inwestycyjnego generują koszty,  więc dlaczego nie wliczać  ich  w  statystyczny  koszt powstania jednego kilometra drogi. 

Dlatego w naszym zestawieniu,  aby uczynić je bardziej kompletnym,  przedstawiamy wyliczenia na podstawie tych dwóch ujęć.  Zapraszamy do zapoznania się z uśrednionymi cenami realizacji kilometra autostrady, drogi ekspresowej oraz drogi  GP. 
 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA

Cena za kilometr – nie ma reguły

Biorąc  pod uwagę  koszty  budowy autostrady,  cena za kilometr w 2019 roku  znacząco  spadła w  stosunku do roku  2018,  aby w 2020 roku ponownie wzrosnąć.  Porównując ostatnie  trzy  lata,  cena za kilometr autostrady w 2018  roku  była  najwyższa.  Na przykład  w  2018 roku podpisana  została  umowa  na budowę  odcinka  A1  Radomsko – granica  woj.  łódzkiego i  śląskiego  o długości  7 km za kwotę  prawie  340  mln zł, co  w przeliczeniu na kilometr  daje  48 mln zł.  W tym samym  roku  podpisaliśmy  także  umowę na budowę  odcinka  A1 pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem  o długości 16,7 km. W tym przypadku koszt 1 km wyniósł  34,3 mln  zł. 

W umowach zawieranych na budowę dróg ekspresowych wynik jest nieco inny. To 2019 rok okazał się najdroższy w przeliczeniu na  kilometr, rok 2020 zbliżony do roku ubiegłego, zaś 2018  rok był  najtańszy  pod względem  kosztu  budowy jednego kilometra drogi ekspresowej.  W  2019 roku podpisaliśmy umowę na budowę drogi S1  obwodnicy  Węgierskiej Górki, która znacznie podwyższa średnią cenę  za  1  km  (161,7 mln  zł).  Umowa na odcinek o długości 8,5 km opiewa na kwotę  prawie  1,4 mld zł  i uwzględnia m.in. budowę trzech mostów, dwóch tuneli, pięciu  estakad  oraz  dwóch węzłów  drogowych.  W tym samym roku podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11.  Jest to kontrakt o wartości 667 mln zł  na odcinek o  długości  24,8 km, czyli w przeliczeniu na 1 km daje to kwotę  26,9 mln  zł. 

To  tylko potwierdza  istotność i  mnogość czynników, które mają wpływ na wartości ofert  składanych  w przetargach.  Zaliczyć do nich trzeba nie tylko lokalizację samej inwestycji i charakterystykę terenu, na którym powstaje, ale również  specyfikę danego regionu i lokalnego rynku, dostępność kruszyw oraz pracowników.  Te wszystkie czynniki  kształtują cenę jednego kilometra  nowo budowanych  dróg krajowych.

Bacznie przyglądamy się  też  ofertom,  jakie wpłynęły  w przetargach  w ciągu ostatnich trzech  miesięcy  i  obserwujemy znaczny spadek  oferowanych  cen.  Okazuje się, że  najniższe oferty  na realizację dróg ekspresowych  sięgają  od 62 do 84 proc.  wartości naszych szacunków. W efekcie cena 1 km drogi ekspresowej wynosi od ok. 21 do  39,6 mln zł.  Dla dróg kasy GP  najniższe oferty stanowią 46-66 proc.  szacunków, a wartość 1 km jednojezdniowej drogi tej klasy wynosi od ok. 9 do 24,2 mln zł.  Natomiast w  przypadku dwujezdniowego tzw. łącznika brzeskiego na DK75 sięga do ok. 32,8 mln zł. 
 
Poniżej przedstawiamy kolejne przykłady umów, których wartość znaczenie podraża lub zaniża  średnią  cenę za kilometr drogi.

Spośród umów  zawartych w 2018 roku,  które w znacznym stopniu podnoszą cenę za  1  km  są  m.in.  przechodzące przez trudny  górzysty  teren  odcinki  DK47  Rdzawka – Nowy Targ  i  S3 Bolków – Lubawka  oraz  przechodzący  przez teren silnie zurbanizowany, miejski  odcinek  S52 POK Modlnica – Mistrzejowice.  Odcinkiem, który  znacznie podnosi cenę za  1  km,  jest także  zawarta  w 2020 roku  umowa  na S19 Rzeszów Południe – Babica, która obejmuje  niestandardowy  tunelowy  odcinek,  przechodzący  przez  trudny  górzysty  teren. 

Natomiast zadania, które wyróżniają się spośród innych w tej samej kategorii,  zaniżając  cenę za  1  km,  to zawarte  w  2019 roku  umowy  na odcinki  stanowiące  przebudowę jednej jezdni  A18  (odc.  2)  oraz  S1  Pyrzowice – Podwarpie. W  2020 roku  była  zawarta  umowa  na  kolejny, przygraniczny  odcinek  A18, która objęła przebudowę  jednej jezdni. 

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA