REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA montuje dodatkowe zabezpieczenia prześwitów między obiektami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiektach inżynierskich montowane są, wyższe od zwykłych,  bariery zabezpieczające  przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu  oraz  przed  upadkiem  człowieka  z wysokości.

  
GDDKiA idzie o krok dalej i zabezpiecza przestrzeń między obiektami mostowymi, po których przebiegają  jezdnie  jednej trasy. Pierwsze siatki zabezpieczające już zamontowano.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Drogi krajowe przygotowane na  ekstremalne  sytuacje 


Podstawowym celem naszych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi w przypadku zaistnienia ekstremalnych sytuacji. Takich, w których osoby chcąc pomóc poszkodowanym w zdarzeniu drogowym na sąsiedniej jezdni, nie zważając na wyższe bariery zabezpieczające przestrzeń między obiektami,  mimo wszystko  przechodzą przez nie.

W ubiegłym roku do dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy nowych dróg, tj. do Programu funkcjonalno-użytkowego,  wprowadziliśmy  zapisy mówiące o wymogu realizacji takowych zabezpieczeń przed oddaniem trasy do użytkowania. Takie zabezpieczenia, wychodzące poza zapisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,  będą  również  sukcesywnie  montowane na  istniejących  obiektach.

Tabliczki ostrzegawcze już są…


Po inwentaryzacji na sieci dróg  krajowych  zidentyfikowaliśmy w sumie 1537 prześwitów o szerokości min. 10 cm i łącznej długości 104,6 km.  W sumie zamontowanych zostanie  kilkanaście tysięcy tabliczek ostrzegających przed  możliwością upadku z wysokości.  Ostatnie  294  sztuki zostaną zamontowane w woj.  śląskim  do końca listopada br. 

…czas na siatki

  

Kolejnym etapem, w miejscach,  gdzie na trasie brakuje oświetlenia,  a prześwit stanowi zagrożenie upadkiem,  będą  zamontowane  dodatkowe  zabezpieczenia.  W  zależności od rodzaju obiektu  będzie dobierany rodzaj zabezpieczenia: płyta ażurowa, siatka wykonana z tworzywa sztucznego lub drutu.

Pierwsze takie  dodatkowe  zabezpieczenia  pojawiły się już  na  autostradzie A4 pomiędzy Balicami i Tarnowem, A1 poniżej Torunia, S7 w Skomielnej Białej i Skawie, na S52 pod Krakowem oraz na  obwodnicy Inowrocławia  na DK15 i DK25.  Na większości z tych obiektów zamontowano w poziomie siatki z drutu  lub płyty ażurowe, natomiast na pięciu obiektach na obwodnicy Inowrocławia nad prześwitem rozpięto siatkę  z poliamidu  o  wysokiej wytrzymałości. Z tych pięciu obiektów dwa są nad drogami gminnymi, dwa nad rzekami (Noteć i  Smyrnia) oraz nad linią  kolejową. 

Dodatkowe  zabezpieczenie, w postaci metalowej siatki, montowane jest właśnie na  blisko kilometrowej  estakadzie na oddanym do użytku odcinku S7 pomiędzy Skomielną Białą a Rabką Zdrój.  Wraz z rozstrzyganiem przetargów na wykonanie zabezpieczeń prace zostaną zrealizowane na wszystkich wskazanych do takich działań obiektach. Jeszcze w tym tygodniu planowane jest podpisanie umowy na zabezpieczenie przestrzeni między wskazanymi obiektami na drogach krajowych w województwie zachodniopomorskim. 

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA