Mosty Wiadomości

GDDKiA: Mosty pod stałą kontrolą

Stan ponad 7 tys. obiektów mostowych na 19 tys. km dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA podlega corocznym kontrolom. Na bieżąco GDDKiA monitoruję obiekty inżynierskie aby utrzymywać ich stan na poziomie zapewniającym komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Działania potwierdzają coroczne raporty o stanie mostów, gdzie średnie oceny obiektów mostowych zarządzanych przez GDDKiA z roku na rok są wyższe.

Ogólne zasady dotyczące kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych określa ustawa Prawo budowlane, w szczególności art. 62 oraz zarządzenia wydane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Na ich podstawie w GDDKiA funkcjonuje system kontroli drogowych obiektów inżynierskich, który w uproszczeniu można podzielić na m.in. na przeglądy bieżące, podstawowe i rozszerzone, które są dokonywane przynajmniej raz w roku w celu ustalenia stanu technicznego obiektów.

Każdego roku GDDKiA przeznacza środki na remonty mostów i innych obiektów inżynierskich. W czerwcu br. w Małopolsce oddano do użytkowania cztery nowe mosty: dwa w Tyliczu oraz w trzeci w Brzesku (wszystkie w ciągu DK75) oraz w Szczepanowicach w ciągu DK7. Niedawno w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej do użytku oddano dwa nowe mosty zbudowane w ciągu DK52, w miejscu poprzednich konstrukcji. Budowany jest nowy most w Białym Dunajcu na DK47. Potwierdzeniem dobrej dbałości o obiekty inżynierskie na sieci dróg krajowych jest funkcjonowanie w dobrej kondycji obiektów wybudowanych w latach 1860 – 1900.

Więcej na stronie GDDKiA.
 
Autor: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI