REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA na konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”

20 lutego odbyła się konferencja „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Uczestniczyli w niej m.in.: przedstawiciele branży budowlanej, ubezpieczeniowej, PUZP i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Podczas dyskusji przedstawiciele branży budowlanej docenili przywołane przez p.o. Generalnego Dyrektora DKiA Tomasza Żuchowskiego działania wpływające na przewidywalność rynku budowlanego. Są nimi prezentacje rocznych planów przetargów, zarówno budowy nowych odcinków dróg jak i mniejszych zadań, remontów i przebudów. To umożliwi branży przygotowanie się do tegorocznych przetargów. Kolejny czynnikiem stabilizującym są prace nad planem inwestycji infrastrukturalnych na lata 2023-2030. Równolegle budowany jest potencjał nowej niszy na rynku, tj. firm utrzymaniowych w oparciu o wieloletnie kontrakty w systemie wskaźnikowym.

Dyrektor Żuchowski przypomniał również o otwartości na dialog dotyczący waloryzacji kontraktów, ale jedynie w oparciu o konkretne dane dotyczące określonych prac czy asortymentów. Zaznaczył również, że nie ma możliwości podwyższenia wszystkim wykonawcom wynagrodzeń na podstawie ogólnych wskaźników. Każdy kontrakt ma inną specyfikę. Dyrektor Żuchowski przypomniał, że już w styczniu został przedstawiony i wdrożony nowy system waloryzacji dla wszystkich kontraktów inwestycyjnych będących na etapie przed otwarciem ofert. Jest on bardziej elastyczny i wrażliwy na bieżące zmiany cen na rynku. Natomiast w przypadku realizowanych kontraktów obowiązują zawarte w umowach klauzule waloryzacyjne.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak poruszył kwestie dotyczące nowych zasad w nowelizacji Prawa zamówień Publicznych. Chodzi o niższy próg gwarancji czy możliwość zwolnienia z obligatoryjnego wadium. Prezes Nowak poprosił o większą aktywność wszystkich uczestników rynku w dyskusjach dotyczących PzP, aby głos wykonawców był słyszalny i mógł być brany pod uwagę. Podkreślił również jak ważne są dobre relacje i zrozumienie między stronami postępowań przetargowych.

Do zaufania po obu stronach inwestycji, ale przy zachowaniu kontroli wzajemnych działań, odwołał się również dyrektor Żuchowski. Zaprosił do konstruktywnych rozmów dotyczących rozwiązań systemowych problemów. Sposobność do tego będzie już na początku marca, podczas organizowanego przez GDDKiA spotkania z przedstawicielami branży wykonawczej, którego celem jest przygotowanie się do wyzwań zbliżającego się sezonu budowlanego.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA