REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA otwarta na dialog i szukanie rozwiązań

Wczoraj w Warszawie odbyło się Forum Zmieniamy Polski Przemysł. W trakcie Forum odbył się panel pn. „Transport – infrastruktura i inwestycje” poświęcony perspektywom finansowania inwestycji drogowych i kolejowych, ich realizacji i pojawiającym się wyzwaniom.

Panel dyskusyjny, fot. GDDKiA
Panel dyskusyjny, fot. GDDKiA
W panelu uczestniczyli Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT, Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP Cargo, Krzysztof Niemiec z firmy Track Tec, Przemysław Nogaj z firmy Autodesk, Wojciech Trojanowski – członek zarządu STRABAG oraz Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dyrektor Żuchowski podkreślał zmiany, jakie w ostatnim okresie wprowadzono w procesie realizacji inwestycji drogowych. Zarówno na etapie procedowania przetargu, jak i późniejszej, fizycznej realizacji w terenie. Z jednej strony skracanie czasu trwania postępowań przetargowych, z drugiej modyfikację warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad publikuje plany postępowań przetargowych na dany rok, dotyczących zarówno dużych inwestycji jak i mniejszych zadań, remontów i przebudów, by umożliwić branży budowlanej przygotowanie się do udziału w nich.

Wprowadziliśmy jasno określone zasady ochrony wszystkich zgłoszonych przedsiębiorców na placach naszych budów. To ważne, że dziś zarówno podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy materiałów i to nie tylko Ci bezpośrednio podpisujący umowy z generalnym wykonawcą, są objęci ochroną w zakresie płatności za wykonane i odebrane prace, usługi lub dostawy.

Stosujemy, po konsultacjach z branżą, zrównoważone i transparentne zasady, takie jak zbilansowany podział ryzyka, waloryzację, płatności za zgromadzone lub zakontraktowane materiały, czy też zaliczkowanie. Przyśpieszamy wypłatę należności za zrealizowane prace na kontraktach. Jesteśmy otwarci na dialog z branżą, by rozwiązywać pojawiające się na budowach wyzwania w oparciu o obowiązujące przepisy. Efekty takich rozmów z wieloma środowiskami już są. W styczniu został przedstawiony i wdrożony nowy system waloryzacji dla wszystkich kontraktów inwestycyjnych będących przed otwarciem ofert. Jest on bardziej elastyczny i wrażliwy na bieżące zmiany cen na rynku. Natomiast w przypadku realizowanych kontraktów obowiązują zawarte w umowach klauzule waloryzacyjne.

Działamy w zakresie zawartych umów i nie godzimy się na bezpodstawne żądania o dopłaty do kontraktów na rzecz wykonawców. Strona publiczna nie będzie ponosić kosztów np. za źle oszacowane ryzyko, błędnie skalkulowane ceny materiałów czy potrzeb sprzętowych i kadrowych niezbędnych do terminowej realizacji kontraktu.

GDDKiA przypomina, że na 6 marca zaplanowano spotkanie z przedstawicielami wszystkich głównych wykonawców realizujących kontrakty na zlecenie GDDKiA. Będzie to kolejna okazja do dialogu z branżą i omówienia wszystkich najistotniejszych kwestii przed rozpoczynającym się sezonem budowlanym.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA