REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA planuje kolejne inwestycje

Dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce to główny cel projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 (z perspektywą do 2033 r.), który ogłoszony został 9 sierpnia.

 
Wartość inwestycji ujętych w ramach Programu to 291 mld zł.

Kompletna sieć dróg szybkiego ruchu


Spójna sieć drogowa to gwarancja rozwoju zarówno największych jak i średniej wielkości miast. Nowoczesna infrastruktura przyciąga inwestycje, turystów, a tym samym wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030 (RPBDK) zakłada zarówno realizację nowych inwestycji, jak i kontynuację zadań z obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK). Szacunkowy koszt nowych zadań to 186,8 mld zł, a kontynuacja zadań z PBDK ma kosztować 104,8 mld zł.

RPBDK zakłada m.in. realizację nowych odcinków dróg ekspresowych S10, S11, S12, S16 oraz S74. Powstanie również przygraniczny odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy oraz S52 Bielsko-Biała – Głogoczów, czyli Beskidzka Droga Integracyjna. W projekcie RPBDK ujęta została również budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50/S50), S5 Wirwajdy – Nowe Marzy oraz S6 Zachodnie Obejście Szczecina. Ukończone zostaną realizowane obecnie odcinki dróg, w tym budowa całej autostrady A1, przebudowa A18 oraz dróg ekspresowych S1, S2 POW, S3 od Świnoujścia do granicy państwa oraz S5 od Wrocławia do Nowych Marz. Dokończona zostanie droga ekspresowa S6 od Szczecina do Trójmiasta, a także odcinki S7, S11, S14 i S12. Zakończą się też prace na całych odcinkach dróg ekspresowych: S17, S19 oraz S61.

Bezpieczniej i bardziej komfortowo

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) w ciągu ostatnich 5 lat wpłynął na zwiększenie sieci drogowej w naszym kraju o ponad 40 proc. Zrealizowane zostały inwestycje m.in. na drodze ekspresowej S51, S3 od Szczecina przez Zieloną Górę do Legnicy, S5 od Wrocławia przez Poznań do Bydgoszczy czy S6 od Szczecina do Koszalina. Kierowcy mogą też korzystać z drogi ekspresowej S8 od Wrocławia przez Warszawę do Białegostoku oraz S17 od Warszawy do Lublina.

W ramach Programu powstało też 20 obwodnic. Są to m.in. obwodnica Wałcza (S10), Inowrocławia (DK15/25), Olsztyna (DK16), Sanoka (DK28), Góry Kalwarii (DK50) oraz Stalowej Woli i Niska (DK77). Zbudowane zostały też obwodnice Szczecinka, Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11.

Dzięki tym inwestycjom, podróż w wielu rejonach kraju jest zarówno bezpieczniejsza jak i bardziej komfortowa.

Budowa obwodnic


GDDKiA realizuje także inwestycje z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. W ramach programu obwodnicowego w całej Polsce powstanie 100 zadań o łącznej długości ok. 830 km i wartości ok. 28 mld zł.

Potrzeba współpracy i grania do jednej bramki


Realizacja tak ambitnego Programu stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych firm, instytucji administracji rządowej i samorządowej, organizacji ekologicznych oraz lokalnych społeczności, które będą bezpośrednio stronami i beneficjentami tych inwestycji.

Sukces zaplanowanych inwestycji zależeć będzie więc od konstruktywnej współpracy urzędów, sprawnego podejmowania decyzji, procedowania i uzgadniania oraz wydawania stosownych dokumentów w terminach ustawowych oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Kluczowa jest rola zamawiającego, aby odpowiednio te inwestycje przygotować i skoordynować, sprawnie regulując relacje pomiędzy popytem i podażą oraz przedsiębiorstw z branży budowlanej, które bezpośrednio będą je realizowały, odpowiedzialnych za jakość robót, potencjał osobowy i sprzętowy adekwatny do zakresu i rodzaju inwestycji oraz dotrzymanie czasu realizacji, zgodnego z umową.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA