REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA podpisała 71 umów z unijnym wsparciem

GDDKiA jest największym beneficjentem POIiŚ na lata 2014-2020. Drogowcy podpisali już 71 z 93 umów na inwestycje, dla których przewidziane jest przyznanie dofinansowania z funduszy unijnych.

 

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
– Rozbudowa starej, poniemieckiej autostrady A6 to długo wyczekiwana inwestycja, dzięki której region otrzyma szansę na jeszcze szybszy rozwój. Jest to kolejny, ważny krok w stronę tego, aby mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskali wygodne połączenia drogowe z resztą Polski – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Dzisiejsza umowa jest kolejną, która podkreśla sprawność GDDKiA w wykorzystywaniu funduszy unijnych dla rozwoju sieci drogowej. Nie zasypiamy gruszek w popiele i przygotowujemy kolejne wnioski o dofinansowanie, tak aby w całości wykorzystać dostępną dla GDDKiA alokację środków unijnych w kwocie ponad 43,3 mld zł –
podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowa nawierzchnia i większy węzeł


Najnowsza umowa o dofinansowanie dotyczy rozbudowy drogi S3/A6 na ponad pięciokilometrowym odcinku pomiędzy węzłami Kijewo i Rzęśnica. To fragment międzynarodowej drogi E28 prowadzącej z Berlina, przez Kołbaskowo, Szczecin, Goleniów, Koszalin, Gdańsk, Kaliningrad do Mińska. Inwestycja obejmuje dostosowanie istniejącej dwujezdniowy drogi z dwoma pasami ruchu do standardu autostrady. Starą poniemiecką betonową nawierzchnię drogi zastąpiono nową bitumiczną, a szerokość jezdni powiększono o pas awaryjny. Trasa została wygrodzona, a na odcinku przebiegającym przez lasy powstało duże przejście górne dla zwierząt.

Najważniejszą częścią inwestycji jest przebudowa węzła drogowego Szczecin Kijewo położonego na przecięciu autostrady A6 i drogi krajowej nr 10. Po przebudowie węzeł będzie miał nowe,  szersze wiadukty, pod którymi będzie miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, dzięki którym poprawi się płynność przejazdu przez węzeł, ale także na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Nowe łącznice będą  miały łagodniejsze łuki  oraz  pasy włączeń i  wyłączeń, których dotychczas brakowało.  W efekcie powstanie większy węzeł drogowy, który oprócz większej płynności zapewni znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakończenie prac planuje się w III kwartale 2022 r.

Całkowita wartość inwestycji to 216 309 811,47 zł, z czego wydatki kwalifikowane to 129 131 729,59zł. Dofinansowanie unijne wyniesie 109 761 970,15 zł.

Rozbudowa drogi S3/A6 przyczyni się do zwiększenia dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T. Poprawi się jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową. Usprawniony zostanie ruch tranzytowy poruszający się w istniejącym korytarzu transportowym.

Skutecznie wykorzystujemy unijne dofinansowanie


Podpisana 30 marca br. umowa o dofinansowanie jest 71, jaką w ramach obecnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawarła GDDKiA. Łączna wartość całkowita tych inwestycji to około 79,4 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 44,58 mld zł oraz wkład unijny to blisko 37,87 mld zł.

Nie tylko skutecznie zawieramy kolejne umowy o dofinansowanie, ale także sprawnie rozliczamy inwestycje. Na koniec lutego 2021 r. GDDKiA złożyła 828 wniosków o płatność na kwotę 40,11 mld zł wydatków kwalifikowalnych. Certyfikowano 786 wniosków na kwotę 37,72 mld zł, a do Krajowego Funduszu Drogowego, z tytułu refundacji, trafiło 32,01 mld zł. Przypomnijmy, że alokacja dostępnych dla GDDKiA środków unijnych to 9,871 mld euro, co po przeliczeniu przy obowiązującym kursie walut jest równowartością niemal 43,31 mld zł. Obecnie rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie dla dwóch projektów, a kilka kolejnych GDDKiA złoży w tym roku. GDDKiA planuje, że po podpisaniu nowych umów poziom kontraktacji osiągnie poziom ok. 94 proc.

Tekst: GDDKiA
 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA