REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA: Prace utrzymaniowe podczas koronawirusa

Zarówno w kwestii budowy nowych dróg, jak i prac utrzymaniowych na istniejącej sieci, wszystkie nasze działania w okresie epidemii COVID-19 podejmowane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników realizujących prace na zlecenie GDDKiA.

 
Zdjęcie: FBSerwis SA
Zdjęcie: FBSerwis SA
                         Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników dróg pewne prace muszą być wykonane oczywiście przy zachowaniu wytycznych Ministra Zdrowia czy służb sanitarno-epidemiologicznych.

COVID-19 nie zwalnia nas z zapewnienia bezpiecznej sieci dróg


Wyjątkowa sytuacja, która dotknęła również branżę drogową, wymusza pewną elastyczność w dotychczas stosowanych procedurach i procesach, przy ścisłej współpracy GDDKiA i wykonawców. Niemniej jednak jednym z podstawowych obowiązków GDDKiA jest utrzymanie dróg krajowych, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego, bez względu na okoliczności.
Bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg jest dla nas priorytetem, więc nie możemy pozwolić sobie na taryfę ulgową czy okoliczności łagodzące. Dlatego GDDKiA realizując czy też rozpatrując postulaty branży składane w związku z COVID-19, uwzględnia je w dopuszczalnym przepisami zakresie.

Bierzemy pod uwagę przede wszystkim konieczność zachowania maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników dróg. Niezwykle istotna jest efektywna współpraca z szeroko rozumianymi służbami, w celu zabezpieczenia wszystkich niezbędnych działań prowadzonych w Polsce w związku z epidemią COVID-19.

Współpracujemy z branżą i odpowiadamy na jej postulaty


W ramach ostatnich postulatów, jakie wpłynęły do GDDKiA w kwestii kontraktów w formule „Utrzymaj standard”, informujemy, że obecna sytuacja nie zwalnia GDDKiA z obowiązku realizacji nałożonych na nią ustawowo zadań.

Dlatego te prace utrzymaniowe, które faktycznie nie są obecnie niezbędne, można przełożyć w czasie. Są jednak zadania, które związane są z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i które czekać nie mogą. Należą do nich:
– zabezpieczanie zdarzeń na drodze,
– współdziałanie ze służbami przy zdarzeniach,
– działania związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami takimi jak załamanie pogodowe, katastrofy budowlane.

Prace te powinny być realizowane zgodnie z zawartymi umowami i w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego użytkowników infrastruktury pozostające w zarządzie GDDKiA.

Wszelkie zmiany i ewentualne odstępstwa od terminowej realizacji umów utrzymaniowych w związku z COVID-19, muszą być każdorazowo zgłaszane do GDDKiA. Tylko udokumentowane zgłoszenia mogą być rozpatrywane i ewentualnie uznane przez GDDKiA.

GDDKiA dołoży wszelkiej staranności, aby procedury odbiorowe, w tym sprawdzanie dokumentacji odbiorowej, odbywało się możliwie jak najszybciej. Takie podejście sprawi, że środki należne wykonawcom będą mogły być przekazywane niezwłocznie po zakończeniu procedury odbiorowej.

GDDKiA zdaje sobie sprawę, że w obecnej sytuacji mogą występować braki kadrowe zarówno po stronie wykonawców jak i po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym GDDKiA będzie elastycznie podchodzić do uzasadnionych zgłoszeń wykonawców w ramach obowiązującego prawa. GDDKiA oczekuje, że wykonawcy będą własnymi siłami i środkami zapewniali personel niezbędny do realizacji umów utrzymaniowych, a sytuacja w której będzie to niemożliwe będzie ostatecznością i wyjątkiem.

W kwestii wstrzymywania zleceń strukturalnych o wartościach powyżej 50 tys. zł GDDKiA nie ma w planach zmiany dotychczasowego podejścia, dlatego zlecenia strukturalne nie będą w żaden sposób wstrzymywane.

Odnosząc się do postulatu zaliczek, informujemy, że umowy utrzymaniowe nie przewidują możliwości zaliczkowania zleceń strukturalnych. Prace realizowane na podstawie umów utrzymaniowych, co do zasady, są realizowane i rozliczane na bieżąco.

Zadania na sieci dróg krajowych planowane są i realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w ramach posiadanych środków finansowych. Dlatego odpowiadając na postulat dotyczący kontraktów obmiarowych, informujemy, że nie planujemy wstrzymywać zleceń.

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA