REKLAMA
Drogi Wiadomości

GDDKiA przebuduje skrzyżowanie koło Milęcina

Wrocławski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 5 koło miejscowości Mielęcin, pomiędzy Strzegomiem a Kostomłotami.

W stanie istniejącym droga krajowa nr 5 krzyżuje się z drogą powiatową nr 3396D. Jest skrzyżowaniem kolizyjnym z uwagi na dużą ilość pojazdów, które dojeżdżają do strefy ekonomicznej w Żarowie.

Inwestycja swym zakresem obejmie przede wszystkim przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo duże czterowlotowe z jednym lub dwoma bypassami. W ramach zdania m.in. wybudowane będą obustronnie chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienie, oświetlenie drogi oraz wiele innych elementów związanych z inwestycją. Faktyczny zakres inwestycji określony zostanie na etapie prac projektowych.

Termin składania ofert w ogłoszonym postępowaniu przypada na 12 kwietnia 2021 r.

Wykonanie robót w terenie planowane jest w 2023 roku.

Tekst: GDDKiA O/Wrocław
 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA