REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA rusza z akcją „Stop suszy przy drogach”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad reaguje na zmieniające się warunki pogodowe. Drogowcy wdrożyli specjalne postępowanie w sprawie utrzymania dróg krajowych w kontekście suszy.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Koszenie przy drodze

Jednym z elementów bieżącego utrzymania dróg krajowych jest prowadzenie regularnego koszenia pasa drogowego, zapewniając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne działania odwodnienia. W ostatnim czasie doświadczamy w Polsce długich okresów bez opadów atmosferycznych, co sprzyjało suszy. Przeciwdziałając temu niekorzystnemu zjawisku, podjęliśmy działania w ramach akcji „Stop suszy przy drogach”. Polegać ona będzie w dużym uproszczeniu na ograniczeniu powierzchni koszenia pasów zieleni przy drogach krajowych.

Bezpieczeństwo najważniejsze


Wyłączone z tego postępowania muszą być miejsca związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i efektywnym działaniem systemu odwodnienia. Wybujała roślinność nie może ograniczać widoczności ani przesłaniać znaków drogowych. Z kolei system odwodnienia musi zapewnić sprawne odprowadzenie wody z jezdni, bo od tych aspektów bezpośrednio zależy bezpieczeństwo na drodze.

Wizualnie inaczej, ale czasami tak trzeba


Ważnym jest zasygnalizowanie użytkownikom dróg krajowych, że ostateczny, wizualny efekt działań utrzymaniowych będzie różnił się od dotychczasowego. W miejsce do tej pory wykoszonych obszarów pasa drogowego będą występowały obszary o charakterze kwietnych łąk.

Świadomie w trosce o wodę


Działania te będą wynikać nie z zaniedbania czy oszczędności, lecz będą wynikiem świadomego, celowego działania drogowców. Dzięki temu przyczynimy się do minimalizowania skutków suszy poprzez umożliwienie retencji wody, poprawę utrzymania wilgotności w glebie, obniżenie temperatury powierzchni ziemi oraz zwiększenie powierzchni pochłaniającej dwutlenek węgla.

Elastycznie i adekwatnie do warunków


Planowane działanie utrzymaniowe o ograniczeniu koszenia będą podejmowane w sytuacji pogarszania się warunków hydrologiczno-meteorologicznych. Obecnie wobec występowania dobrych warunków, nie było potrzeby ograniczania prac w zakresie koszenia. Natomiast w przypadku wystąpienia niekorzystnej sytuacji zostaną podjęte decyzje o wprowadzeniu ograniczeń w celu minimalizowania skutków suszy.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA