REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA skutecznie rozlicza fundusze w ramach POIiŚ 2014-2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Najskuteczniej realizujemy i rozliczamy projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatności, oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Przypomnijmy, że realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 rok.

Zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 92 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie blisko 44 mld zł (jest to kwota alokacji liczona wg kursu euro z maja br. – spadek kursu złotego spowodował wzrost wartości alokacji w porównaniu do wartości ze stycznia br. o około 1,5 mld zł). Podkreślić należy, że pełen potencjał finansowy tych 92 projektów wynosi ponad 45 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA, pomimo osłabienia kursu złotego posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania.


Podpisaliśmy już 61 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 72,84 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Dla podpisanych umów wykorzystaliśmy już ok. 80 proc. przyznanych środków.


Dla kolejnych siedmiu projektów przygotowaliśmy wnioski o dofinansowanie, a do końca 2020 r. planujemy złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla kolejnych sześciu projektów unijnych. Szacujemy, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 86,5 proc. 

Kilometry nowych dróg


W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem (dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie) przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ok. 1 810,4 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad, 1 574,9 km dróg ekspresowych oraz ok. 163,1 km obwodnic).


Do KFD trafiają kolejne refundacje z UE


O skuteczności wykorzystania środków UE przez GDDKiA świadczą też konkretne liczby. Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 złożyliśmy 681 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 33,8 mld zł.

Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 27,8 mld zł. Taka kwota wpłynęła na konto KFD. Oznacza to, że rozliczyliśmy już finansowo około 64 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA