REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA: Szacunek i pamięć dla tych, którzy odeszli przed nami

Podczas prac ziemnych zostały odkryte groby. Inwestycja przebiega przez teren, na którym był kiedyś cmentarz ewangelicki.

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

Podczas prac ziemnych zostały odkryte pozostałości po dawnym cmentarzu ewangelickim w Dobrym Mieście. W związku z tym GDDKiA wystąpiła do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o wydanie decyzji na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi, że użycie terenu po zamknięciu cmentarza w innych celach nie może odbyć się przed upływem 40 lat od ostatniego pochówku. Jeśli termin upłynie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję na zagospodarowanie terenu w inny sposób. Według kronik, dostępnej dokumentacji i relacji świadków ostatnie pochówki miały miejsce na cmentarzu ewangelickim w Dobrym Mieście prawie 70 lat temu, toteż nie było przeszkód formalnych, by inwestycja mogłaby być realizowana na terenie, gdzie był kiedyś cmentarz.

Na czas ekshumacji prace budowlane w tym miejscu wstrzymano. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie w dniu 5 marca 2024 r. wydał decyzję zezwalającą na ekshumację. Na jej podstawie ekshumacja została przeprowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej z Dobrego Miasta. Szczątki zostały pochowane z należytym szacunkiem na Cmentarzu Komunalnym w Knopinie w obecności ks. Łukasza Stachelka, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Olsztynie, członka Rady Parafialnej, przedstawiciela wykonawcy oraz przedstawicieli GDDKiA O/Olsztyn. Dla uczczenia pamięci zmarłych w miejscu byłego cmentarza ustawiona zostanie pamiątkowa tablica.

Inwestycja trwa

Zgodnie z umową, przebudowę realizuje spółka STRABAG. Obecnie trwają prace polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej, prowadzone są prace ziemne oraz podłączenie do drogi wojewódzkiej nr 593. W ramach zaplanowanych działań rozbudowany zostanie odcinek drogi o długości 630 m. Inwestycja obejmie m.in. poszerzenie jezdni do 7 m i korektę zakrętów. Przebudowane zostaną skrzyżowania i zjazdy, a w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi krajowej 51 z ul. Cmentarną powstanie rondo.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA