REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA upomina wykonawcę obwodnicy Wałcza

31 maja 2019 r. minął termin zakończenia budowy obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Wykonawcą jest spółka Energopol Szczecin. Zaawansowanie rzeczowe robót obecnie wynosi ok. 85%.

 
Budowa obwodnicy Wałcza, fot. GDDKiA O/Szczecin
Budowa obwodnicy Wałcza, fot. GDDKiA O/Szczecin
                       Pod względem technologicznym przy odpowiednim tempie robót możliwe jest uzyskanie przejezdności drogi pod koniec III kwartału tego roku. GDDKiA podejmuje wszelkie możliwe działania w celu jak najszybszego zakończenia kontraktu, trzeba jednak zauważyć, iż w największym stopniu zależy to od Wykonawcy inwestycji. Problemem na kontrakcie jest brak mobilizacji wykonawcy, co przekłada się na brak realizowanych robót i brak możliwości wnioskowania o płatności za wykonane prace. Zgodnie z subklauzulą 15.1 Warunków Kontraktu Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do poprawienia w celu wypełniania zobowiązań kontraktowych takich jak terminowa realizacja prac. Wykonywanie tego Wezwania będzie sprawdzane sukcesywnie przez Zamawiającego.

W związku z upływem terminu umownego Zamawiający będzie zgodnie z kontraktem stosował odpowiednie instrumenty (w szczególności kary umowne) biorąc pod uwagę oczywiście wyniki analizy dalszych roszczeń terminowych, które zostały lub będą złożone przez Wykonawcę. Informujemy również, iż w sytuacji braku zapłaty dla Podwykonawców i Usługodawców przez Wykonawcę na kontrakcie są stosowane płatności bezpośrednie przez Zamawiającego, kwoty te są następnie potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

GDDKiA ma pełne zabezpieczenie finansowe dla wszystkich realizowanych inwestycji w ramach zawartych kontraktów, dlatego jakiekolwiek twierdzenia, iż zatory płatnicze były lub są z winy GDDKiA są nieprawdziwe i nieuzasadnione.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA