REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA: Waloryzacja a zmiany cen na rynku

Mechanizm waloryzacji odpowiednio reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Wprowadzony przez GDDKiA w styczniu 2019 r. system bierze pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez GUS i to właśnie na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
GDDKiA sprawdziła wskaźniki waloryzacyjne GUS w kontekście najnowszych danych rynkowych. W dalszym ciągu, począwszy od końcówki zeszłego roku, bardzo dynamicznie rosną ceny stali. Ceny paliw rosną już kolejny miesiąc, wzrost zaobserwować można także w cenach asfaltów, które utrzymywały się na stałym poziomie przez drugą połowę 2020 roku.

Mimo niewielkiego spadku wskaźników waloryzacyjnych dla obu koszyków (bitum i beton) względem poprzedniego miesiąca, wciąż utrzymują się one na wysokim poziomie na tle pozostałych miesięcy 2020 roku. Pokazuje to, że mechanizm waloryzacji prawidłowo reaguje na wzrost cen paliw, które wpływają m.in. na koszt transportu materiałów oraz pracy sprzętu budowlanego. Analizując otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych od początku 2021 roku, nie zauważyliśmy jeszcze, aby te wzrosty przełożyły się na kalkulacje firm.

Od stycznia 2019 r. do listopada 2020 r., w oparciu o dostępne dane opublikowane przez GUS, wskaźnik korygujący ceny dla nawierzchni bitumicznej wyniósł 102,3173, natomiast dla nawierzchni betonowej 102,2824. Biorąc pod uwagę rynkowe ceny i dane GUS, należy uznać, że wyliczone w oparciu o nowy mechanizm waloryzacyjny wskaźniki, oddają realny obraz zmian cen na rynku.

Zasady waloryzacji


Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5 proc., co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą. W przypadku kontraktów realizowanych w systemie „Projektu i buduj” waloryzacja w praktyce jest stosowana miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane.

Warto podkreślić, że od stycznia br. waloryzację wprowadzono do zapisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek zawarcia w umowie na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy) postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, gdy zmienią się ceny materiałów na rynku lub wysokość innych kosztów istotnych dla realizacji zamówienia.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA