REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

GDDKiA: Więcej inwestycji to więcej środków wypłacanych branży

Pandemia koronawirusa nie zablokowała i nie spowolniła inwestycji GDDKiA. Potwierdzeniem tego są wydatki  GDDKiA w 2020 r. W całym 2020 r. zasililiśmy branżę budowlaną kwotą ponad 18 mld zł.

 
To o 4,6 mld zł więcej niż w 2019 roku, gdy wydatki sięgnęły niespełna 13,8 mld zł. Na najbliższe miesiące plan jest równie ambitny. Pracujemy, aby zachować stabilność rynku.

Realizacja inwestycji


Rok 2020 był wyjątkowy nie tylko dla branży drogowej, ale i dla każdego sektora gospodarki.  Mimo to  rok zakończyliśmy, realizując 96 zadań o łącznej długości ponad 1225,2 km. W ubiegłym  roku udostępniliśmy do ruchu niemal 140 km nowych dróg. Ogłosiliśmy również przetargi łącznie dla 48 odcinków o długości  600 km i szacunkowej wartości ok. 21 mld zł – 35 zadań  z  Programu  Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 493,1 km oraz 13 obwodnic z Programu Budowy 100  obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 107,1 km.

Od 1 stycznia  do 31 grudnia  2020 r.  podpisaliśmy 35 umów na drogi o łącznej długości 450 km i wartości 18,1 mld zł. Z tego 32 zadania z PBDK o łącznej długości 430,2 km i wartości 17,7 mld zł oraz trzy obwodnice z PB100 o długości 19,9 km i wartości 420 mln zł.

Wydatkowanie  i statystyka

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w  grudniu  2020 r. była  wyższa  o 3,4  proc. w porównaniu z  grudniem  2019 r.  W tym samym czasie  GDDKiA  wypłaciła  swoim kontrahentom  o ponad 10 proc.  więcej  środków!  GDDKiA w grudniu 2020 r. wydatkowała prawie 3,5  mld zł, gdzie w zestawieniu z  grudniem  2019 r. (wydatki około 3,1 mld zł) to wzrost o prawie 323,3 mln zł  (10,2proc.). 

W pierwszym kwartale  2020  roku, który praktycznie w całości stanowił tzw. okres zimowy, GDDKiA wydała na inwestycje drogowe ok. 2,3 mld zł. Drugi kwartał, w którym „rozkręca” się sezon budowlany, a który  w  2020  roku  stał pod znakiem pandemii koronawirusa, zamknęliśmy kwotą wydatków powyżej 4 mld zł.

W trzecim  i czwartym kwartale ten trend się utrzymał.  Trzeci kwartał 2020 roku  to wydatki  na poziomie 5,1 mld zł,  a  czwarty kwartał  to  6,8 mld  zł.  Dla porównania w 2019 roku  w  ciągu  ostatnich  dwóch  kwartałów  wypłaciliśmy  branży  odpowiednio 3,4 mld zł i 5,6 mld zł. 

W  każdym miesiącu  2020 roku zasilaliśmy branżę budowlaną kwotą wyższą niż to miało miejsce w danym miesiącu w 2019 roku! Dzięki temu w całym 2020 roku branża  otrzymała  za swoją pracę  o 4,6 mld złotych więcej niż w 2019 roku.

Stabilność  rynku


Przytoczone w materiale liczby to potwierdzenie odpowiedzialnego zarządzania, właściwego wydatkowania środków, które trafiają do firm wykonawczych i utrzymaniowych. Do wszystkich firm, dużych i tych mniejszych, które realizują kontrakty GDDKiA. Publiczne inwestycje infrastrukturalne  są  receptą na  przetrwanie trudnego okresu w gospodarce spowodowanego pandemią.

Konsekwentna realizacja przez GDDKiA założeń, portfel zamówień,  w skład którego wchodzą zadania zarówno z Programu Budowy Dróg Krajowych jak i Programu  budowy 100  obwodnic, konkretne plany na kolejne miesiące  –  to  wszystko stanowi  gwarancję  stabilności rynku.   

Beneficjent funduszy UE


Kolejne kilometry w budowie, nowe trasy oddane do ruchu i ogłaszane przetargi. Bez skutecznego wydatkowania i rozliczania środków unijnych  nie ma mowy o stabilizacji i efektywnej realizacji założeń inwestycyjnych.

W związku z podpisaniem w 2020 roku dziewięciu umów o dofinansowanie GDDKiA stała się Beneficjentem łącznie  70 projektów z dofinansowaniem unijnym  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Łączna wartość  całkowita tych inwestycji wynosi  ponad 79 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to 44,4 mld zł oraz wkład UE to około 37,7 mld zł. Uwzględniając ww. dziewięć umów o dofinansowanie,  kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 88 proc.

Przyszłość  i plany


Bez względu na okoliczności i wyzwanie,  jakie pandemia stawia przed gospodarką każdego  państwa,  tak planujemy nasz portfel  zamówień,  aby  podtrzymać stabilność na rynku budowlanym.  W 2021 roku ogłosimy przetargi, które obejmą łącznie ok. 680 km dróg krajowych.

Nasze  plany opublikowaliśmy już w grudniu, aby firmy budowlane z wyprzedzeniem mogły zaplanować kolejny sezon budowlany. Zarządy firm będą wiedziały, jak się przygotować, jak rozłożyć siły i jakie inwestycje poczynić, aby przygotować właściwie skalkulowane oferty w kolejnych postępowaniach GDDKiA. Ta  przewidywalność i transparentność wpływają  na stabilność branży budowlanej, za którą GDDKiA jest współodpowiedzialna.

Tekst: GDDKiA
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA