REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA wyremontuje A1 Piekary Śląskie – Pyrzowice

Zanim jednak do tego dojdzie, zostanie opracowana dokumentacja projektowa, na podstawie której zostanie wykonany remont. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny również za opracowanie programu naprawczego i dokumentacji projektowej dla remontu autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Piekary Śląskie.

Z uwzględnieniem bogatej wiedzy akademickiej


Przed ogłoszeniem przetargu w temacie remontu śląskiego odcinka A1 wypowie się Rada Naukowa przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Jej członkowie zostali poproszeni o zapoznanie się z dotychczasowymi ustaleniami oraz przygotowanymi materiałami. Następnie Rada Naukowa przedstawi swoją opinię na temat charakteru zjawiska, wpływającego na uszkodzenia na tym odcinku.

Rada Naukowa jako stały zespół opiniodawczy działający przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad została powołana 6 czerwca 2017 r. Do zadań Rady Naukowej należy m.in. wydawanie opinii i doradztwo w zakresie związanym z planowaniem rozwoju sieci dróg krajowych, opiniowanie i doradztwo w sprawach związanych ze zmianą przepisów i wymagań technicznych, instrukcji i innych aktów prawnych, opiniowanie zagadnień określonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dobre rozpoznanie gwarancją skutecznego remontu


W ubiegłym roku GDDKiA podjęła działania rozpoznawcze, które miały pomóc w określeniu zakresu ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz opracowania programu naprawczego. Wykonano ponad pięćdziesiąt odwiertów do badań geologicznych. Sprawdzano również szczelność i stan techniczny kanalizacji deszczowej. Zrobione zostały wykopy odkrywkowe: pasa rozdziału, jezdni, podbudowy, warstwy mrozoochronnej oraz zasypek kanalizacji. Wykonano również pomiary ugięć sprężystych aparatem FWD. Analiza pobranych próbek i wyniki pozostałych badań geotechnicznych zostaną przekazane firmie wyłonionej w przetargu na wykonanie opracowania technicznego remontu nawierzchni.

Wyniki wykonanych przez GDDKiA badań zostaną uzupełnione o kolejne, przeprowadzone już przez wykonawcę dokumentacji.

Skutki deformacji dla kierowców

Poruszając się po nierównej nawierzchni autostrady, należy liczyć się z obniżonym komfortem podróży. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie dostosować prędkość do obowiązującego na autostradzie oznakowania. Na tym odcinku obowiązują lokalne ograniczenia prędkości do 110 km/h.

Podstawowe informacje o A1 Piekary Śląskie – Pyrzowice 

– Długość odcinka: 16,07 km  
– 27 września 2005 r. - decyzja lokalizacyjna  
– 12 lutego 2008 r. - decyzja środowiskowa dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie  
– 2 lutego 2009 r. - decyzja środowiskowa dla węzła Pyrzowice  
– 12 czerwca 2009 r. - pozwolenie na budowę dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie  
– 5 sierpnia 2009 r. - pozwolenie na budowę dla węzła Pyrzowice  
– 27 lipca 2009 r. - podpisanie umowy:  
   – Projektant:  Complex Projekt/Transprojekt Kraków  
   – Wykonawca:  konsorcjum Firm Budimex (lider) I Mostostal Warszawa (partner)  
   – Nadzór Inwestorski:  Arcadis/MottMcDonald  
– 7 sierpnia 2009 r. - przekazanie placu budowy  
– 20 sierpnia 2009 r. - rozpoczęcie robót  
– 1 czerwca 2012 r. - oddanie do ruchu  

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA