REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA zapłaci podwykonawcom na S7

26 maja odbyło się zdalne spotkanie GDDKiA z przedstawicielami konsorcjum IDS-BUD i ALTIS HOLDING, które jest wykonawcą drogi S7 Lubień – Naprawa. Ustalono, że wykonawca podpisze umowę przekazu, która pozwoli GDDKiA na przyspieszenie wypłat należnych wynagrodzeń bezpośrednio podwykonawcom.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Dotyczy to pieniędzy nie zapłaconych przez wykonawcę. Rozmawiano także o kontynuacji budowy zgodnie z harmonogramem.

Spotkanie GDDKiA z przedstawicielami konsorcjum IDS-BUD i ALTIS HOLDING dotyczyło należności, których domagają się podwykonawcy wykonujący roboty i świadczący usługi na budowie S7 Lubień – Naprawa. Wykonawca zalega im z zapłatą wynagrodzeń. GDDKiA konsekwentnie i bez zbędnej zwłoki wypłaca pieniądze podwykonawcom, na podstawie dokumentów potwierdzających wykonane prace. Wydatkowanie ich zgodnie z prawem musi być potwierdzone, ze wskazaniem, że konkretne prace zostały wykonane przez konkretną firmę. Do GDDKiA zgłosili się także podwykonawcy, którzy nie mieli potwierdzeń od wykonawcy, że prace zostały zrealizowane.

W trakcie spotkania obydwie strony potwierdziły wzajemnie, że deklarują zawarcie dwustronnego porozumienia w sprawie bezpośredniego przekazu zaległych wynagrodzeń części podwykonawców, których prace potwierdzi IDS-BUD, z bieżących faktur wystawianych przez wykonawcę. Ustalono, że IDS-BUD podpisze umowę przekazu i dostarczy dokument do Oddziału GDDKiA w Krakowie 27 maja br. Natomiast GDDKiA do 28 maja br. przekaże IDS-BUD listę pozostałych wniosków podwykonawców, usługodawców i dostawców z kwotami spornymi. Wykonawca ma w tej kwestii zająć stanowisko do 2 czerwca br. Wszystkie te ustalenia pozwolą na przyspieszenie należnych wypłat bezpośrednio przez GDDKiA.

Poruszono także kwestię prowadzenia budowy przez wykonawcę, który zobowiązał się do przedłożenia dodatkowych opracowań w zakresie badań sejsmicznych, prowadzonych w rejonie podpory estakady zagrożonej osuwiskiem i przedstawienia harmonogramu dalszej budowy obiektu.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA