REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Godło „Teraz Polska” dla PGNiG i PIG-PIB

PGNiG i PIG-PIB otrzymały prestiżowe godło „Teraz Polska” za opracowanie techniki przedeksploatacyjnego pozyskiwania metanu z pokładów węgla za pomocą szczelinowania hydraulicznego.

Nagrodzone przedsięwzięcie jest pierwszym tego typu projektem w Europie. Innowacyjność projektu polega na wydobyciu metanu z pokładów węgla z wykorzystaniem zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Zastosowanie tej metody otwiera perspektywę przemysłowej eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych, jakimi są skały węglonośne, a zarazem ma szansę przyczynić się do ograniczenia zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego.

– Nagroda „Teraz Polska” bardzo nas motywuje do dalszej pracy nad projektem Geo-Metan, który niesie ze sobą wymierne korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprawy warunków pracy górników i środowiska naturalnego. Pokazuje również pozytywne efekty współpracy między biznesem a instytucją naukową – w tym przypadku PGNiG i PIG-PIB –
powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG. – Gratuluję i dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Polska ma wielu wspaniałych ekspertów w dziedzinie geologii. Cieszymy się, że ich praca może być wzorem dla innych – dodał.

– Cieszę się, że nasze wieloletnie prace badawcze dotyczące złóż metanu w pokładach węgla kamiennego zostały wyróżnione prestiżowym godłem „Teraz Polska” w tym roku, który ze względu na obchodzony jubileusz 100-lecia jest dla nas wyjątkowy –
podkreśliła dr Agnieszka Wójcik, Dyrektor PIG-PIB. – Znaczące zasoby metanu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym pozwalają szacować jego wydobycie w skali przemysłowej, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, na ok. 1-1,5 mld m3 rocznie. Dotychczas wykorzystujemy rocznie tylko ok. 200 mln m3 metanu ujętego w kopalniach. Pozostała część metanu, uwalnianego w czasie eksploatacji węgla, w ilości blisko 800 mln m3 rocznie, emitowana jest do atmosfery – dodała dr Agnieszka Wójcik, Dyrektor PIG-PIB.

Projekt Geo-Metan


Nagrodzona technologia jest testowana przez PGNiG oraz PIG-PIB w ramach projektu Geo-Metan. Prace rozpoczęły się jesienią 2016 roku w Gilowicach, w gminie Miedźna, na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Rezultaty testów produkcyjnych są bardzo pozytywne. Wynika z nich, że przypływy metanu są kilkadziesiąt razy większe po wykonaniu zabiegu szczelinowania. Maksymalny przypływ gazu z otworu Gilowice-1 sięgnął 10 tys. m3 na dobę, a łącznie, w trakcie trwania kilkumiesięcznych testów, wydobyto ponad 1 mln m3 gazu. To pierwszy raz, kiedy w Polsce z pokładów węgla udało się wydobyć gaz w ilości uzasadniającej jego przemysłową eksploatację.

Metan z pokładów węgla jest jednym z ważniejszych alternatywnych źródeł gazu ziemnego w kraju. Według szacunków PIG-PIB wydobywalne zasoby metanu w pokładach węgla na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wynoszą ok. 170 mld m3. Całkowity potencjał zasobowy w Polsce wynosi ok. 230-250 mld m3.

„Teraz Polska”


Celem konkursu „Teraz Polska” jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Obradom jury przewodniczy prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015.

Autor: PGNiG SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA