REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Grupa Budimex: Szacunkowy skonsolidowany zysk netto za 4 kw. 2018 r.

Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2018 r. wyniósł 75 mln zł, co stanowi spadek o 52 mln zł (-41%) w stosunku do porównywalnego okresu 2017 r.

Wynik netto segmentu budowlanego za 4 kwartał 2018 roku wyniósł 50 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 67 mln zł (-57%). Powyższe dane finansowe nie były jeszcze badane przez biegłego rewidenta.

Spadek skonsolidowanego wyniku netto w części budowlanej wynika przede wszystkim z niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i usług oraz braku realnej waloryzacji cen w kontraktach długoterminowych.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA