REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Grupa ERBUD oddała do użytku szpital w Zabrzu

W Zabrzu uroczyście zainaugurowano działalność Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi. Wykonawcą jest grupa ERBUD.

– Budowa infrastruktury medycznej to  spécialité de la maison ERBUD-u, z  czego osobiście jestem dumny. Oddajemy jeden z  najnowocześniejszych ośrodków kliniczno-naukowych w  Europie. Miejsce, w  którym powstał szpital jest szczególne w  historii polskiej medycyny – budynek o  nazwie A+ powstał bezpośrednim sąsiedztwie legendarnego budynku A, w  którym przeprowadzono pierwszy przeszczep serca w  naszym kraju. Wyjątkowy był również okres realizacji inwestycji, przypadający na  czas pandemii i  wybuchu wojny w  Ukrainie. Mimo tych bezprecedensowo niesprzyjających okoliczności zrealizowaliśmy projekt w  założonym terminie oraz  budżecie. To niezbity dowód, że  wiemy jak budować szpitale – podkreśla Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD S.A.

Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i  Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i  Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi zrealizowano formule „zaprojektuj i  wybuduj” w  okresie 23.09.2019 r. – 23.02.2022 r., za łączną kwotę 107,7 mln zł (netto). Budynek ma 5 kondygnacji o  powierzchni netto 12 500 m2. Ośrodek kliniczno-naukowy jest przystosowany do  leczenia 124 pacjentów, posiada 6 sal zabiegowych z  jednym z  najnowocześniejszych angiografów w  Polsce. W  budynku zastosowano szereg nowoczesnych instalacji m.in.: pocztę pneumatyczną, którą połączono trzy budynki, instalację fotowoltaiczną o  mocy ponad 200 kW, pompy ciepła zasilające ogrzewanie podłogowe, instalację BMS do  monitorowania i  sterowania temperaturą w  każdym pomieszczeniu.

Inwestycje związane z  budową szpitali stanowią szczególną pozycję w  portfolio ERBUD-u. W  ostatnim czasie grupa budowlana podpisała umowy na  przebudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w  Kraśniku oraz  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w  Szczecinie. W  lutym 2021 r. ERBUD S.A. wraz ze Strabag Sp. z  o.o. oddały do  użytku Szpital Południowy w  Warszawie.

Źródło: ERBUD S.A., www.erbud.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA