REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Grupa ERBUD wybuduje kocioł parowy dla Michelin Polska

Konsorcjum spółek ERBUD Industry i ERBUD podpisało umowę z Michelin Polska S.A. na budowę drugiego kotła parowego opalanego gazem ziemnym o mocy 42 MWt i wydajności pary 55t/h w Elektrociepłowni Michelin Polska w Olsztynie.

Umowa obejmuje także przebudowę niezbędnej infrastruktury w ramach nowej kotłowni zlokalizowanej w elektrociepłowni. Termin końcowy realizacji umowy ustalono na 30 listopada 2022 r. Umowa podzielona jest na fazę projektową, która ma być wykonana do 31 grudnia 2020 r. oraz fazę realizacji, która zostanie uruchomiona po otrzymaniu od Zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac w terminie do 31 stycznia 2021 r. Wartość kontraktu wynosi 31,9 mln zł netto.

W latach 2018-2020 konsorcjum złożone z ERBUD Industry i ERBUD S.A. przebudowywało Elektrociepłownię Michelin Polska w Olsztynie. Modernizacja polegała na wyburzeniu ówczesnego budynku technicznego i wybudowaniu nowego, a następnie zainstalowaniu w elektrociepłowni pierwszego kotła parowego opalanego gazem ziemnym o mocy 42MWt i wydajności pary 55t/h. Służyło to ograniczeniu istniejących węglowych źródeł spalania paliw.

Źródło: ERBUD S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA