Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Grupa ERBUD z portfelem zamówień wartym 2,5 mld zł na koniec 2018 r.

Grupa ERBUD na koniec 2018 r. zgromadziła portfel zleceń o wartości 2,5 mld zł, o 22,3% większy niż na koniec 2017 r. Na sam 2019 rok przypada 1,8 mld zł.

Zeszłoroczna korekta wyniku i wpisanie w straty nierentownych kontraktów na dzień 30 czerwca 2018 roku daje Zarządowi pewność, że w najbliższych kwartałach nie wystąpią w Grupie żadne negatywne zdarzenia.

Zarząd ERBUD S.A. w połowie zeszłego roku dokonał korekty wyniku na wszystkich kontraktach realizowanych przez Grupę ERBUD, na których pierwotnie planowane marże uległy obniżeniu z powodu trudnej sytuacji na rynku budowlanym. W rezultacie Spółka odnotowała na dzień 30 czerwca 2018 roku skonsolidowaną stratę netto. Jednak już trzeci kwartał przyniósł Grupie 13 mln zł zysku na poziomie operacyjnym.

– W połowie zeszłego roku odcięliśmy przeszłość grubą kreską i oczyściliśmy sytuację w Grupie. Dzięki temu mamy dziś przed sobą stabilny rozwój i spokojną przyszłość. Zdywersyfikowany portfel zamówień daje nam bezpieczeństwo przed wahaniami koniunktury w poszczególnych segmentach. Bardzo istotny będzie teraz selektywny dobór kolejnych zleceń. Od tego roku chcemy powrócić do uzyskiwania rentowności na poziomie poprzednich lat, czyli powyżej 2% –
mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Bardzo pozytywnym sygnałem dla Spółki i potwierdzeniem wiarygodności Grupy ERBUD na polskim rynku budowlanym jest przedłużenie umów z partnerami finansowymi.

– Wszystkie, bez wyjątku, współpracujące z nami banki i towarzystwa ubezpieczeniowe są z nami dalej. Dziękujemy im za zaufanie. To dobry prognostyk powrotu do zysków w najbliższej przyszłości – twierdzi Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Najsilniejszym elementem portfela zleceń Grupy ERBUD jest budownictwo kubaturowe, jego udział wynosi 73%. Równocześnie dobrym aspektem dla Grupy ERBUD jest nowe otwarcie rynku farm wiatrowych. Po trzech latach stagnacji, spowodowanej niekorzystną legislacją, energia odnawialna z farm wiatrowych znów ma szansę stać się istotnym elementem polskiego miksu energetycznego. Ostatnie aukcje OZE okazały się najkorzystniejsze właśnie dla projektów farm wiatrowych.

– W związku ze zmianą sytuacji na rynku OZE, spółka PBDI z Grupy ERBUD podejmuje działania, aby utrzymać pozycję lidera budownictwa dla energetyki odnawialnej w Polsce. Przypomnę, że w 2016 roku PBDI odnotowała 150 mln zł przychodów z realizacji farm wiatrowych. W najbliższym czasie chcemy co najmniej powtórzyć ten wynik, zwłaszcza że PBDI konkuruje na rynku budownictwa OZE nie tylko ceną, ale i doświadczeniem, terminowością oraz jakością wykonania –
deklaruje Dariusz Grzeszczak.

Równolegle Grupa ERBUD obserwuje dynamiczny rozwój inwestycji dotyczących budowy farm fotowoltaicznych, w czym także specjalizuje się spółka PBDI. To właśnie instalacje fotowoltaiczne dominowały w trzech przeprowadzonych aukcjach na zakup energii z OZE (w latach 2016, 2017 i 2018). Ministerstwo Energii zapowiada przeprowadzenie w kolejnych latach dalszych aukcji w zakresie projektów fotowoltaicznych.

PBDI z Grupy ERBUD nie zapomina też o aktywności na tradycyjnym dla niej rynku budownictwa drogowego. W 2018 roku Spółka pozyskała (w konsorcjum) kontrakt na budowę odcinka drogi S3 na podstawie oferty, która była ponad 100 mln zł wyższa od najtańszej. Całkowita wartość kontraktu to 715,2 mln zł netto, przy czym udział PBDI wynosi 50% tej kwoty.

Do poprawy sytuacji finansowej przyczyni się także zmniejszenie kosztów stałych, które nastąpiło m.in. poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej. Proces ten miał miejsce w ostatnich miesiącach zarówno w polskich, jak i zagranicznych spółkach wchodzących w skład Grupy.

Grupa ERBUD w dalszym ciągu przykłada ogromną wagę do realizacji modelu biznesowego, który opiera się na dywersyfikacji. Zarząd wiąże duże nadzieje z zakupioną w 2018 roku, świetnie prosperującą niemiecką spółką serwisową IVT. Dzięki niej Grupa dywersyfikuje przychody zarówno pod względem segmentowym (w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu), jak i geograficznym (na rynku niemieckim). Warto przypomnieć, że w drugiej połowie 2018 roku dobre wyniki spółek inżynieryjno-serwisowych – IVT i ERBUD Industry – częściowo zniwelowały słabsze wyniki w innych segmentach. Potwierdza to słuszność modelu biznesowego Grupy, który pozwala utrzymać długofalową stabilność.

Warto także wspomnieć, że Grupa ERBUD zakończyła właśnie proces unowocześnienia identyfikacji wizualnej. Nowe logo otrzymała zarówno Grupa ERBUD, jak i tworzące ją spółki: ERBUD S.A., GWI, PBDI, ERBUD International, ERBUD Industry oraz ERBUD Rzeszów (która zmieniła nazwę na ERBUD Operations).

– Celem zmian jest ujednolicenie identyfikacji wizualnej całej Grupy Kapitałowej, a także podkreślenie rozwoju naszej firmy na przestrzeni ponad 28 lat działalności w Polsce i za granicą. Chcemy pokazać rynkowi, że stajemy się coraz nowocześniejsi, a jednocześnie pozostajemy wierni naszym wartościom, jakimi są odpowiedzialność, innowacyjność, bezpieczeństwo i partnerstwo – podsumowuje Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Autor: ERBUD S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI