REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Grupa PKP CARGO ubiega się o unijne wsparcie projektów intermodalnych

Dwie spółki z Grupy PKP CARGO: PKP CARGO S.A. oraz PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. ubiegają się o unijne wsparcie 3 projektów intermodalnych w ramach POIiŚ.

PKP CARGO S.A. oraz PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. złożyły w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wnioski o dofinansowanie łącznie trzech projektów intermodalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dwa projekty realizowane przez PKP CARGO S.A. dotyczą zakupów taboru. Pierwszy – nabycia wagonów platform do przewozów intermodalnych, drugi – wielosystemowych lokomotyw i wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych.

Trzeci projekt, realizowany przez Spółkę PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze, dotyczy przeprowadzenia prac budowlano-montażowych w Terminalu Intermodalnym w Małaszewiczach wraz z zakupem urządzeń technicznych, maszyn lub sprzętu. Możliwe dofinansowanie każdego z tych trzech projektów wynosi do 50 proc. kosztów.

– Grupa PKP CARGO osiąga coraz wyższe tempo wzrostu w przewozach intermodalnych. Aby utrzymać tę dynamikę musimy inwestować w rozwój tego segmentu. Liczymy na przyznanie dofinansowania naszych projektów ze środków unijnych, co ułatwiłoby nam sprostanie zapotrzebowaniu rynku na usługi intermodalne, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym na szybko rozwijającym się Nowym Jedwabnym Szlaku –
powiedział Krzysztof Mamiński, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Autor: PKP CARGO S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA