REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Grupa PKP na warsztatach UIC

28 maja w Warszawie rozpoczęły się trzydniowe warsztaty organizowane przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) we współpracy z PKP S.A. i spółką PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

Warsztaty adresowane są zarówno do pracowników firm kolejowych, jak i administracji rządowej. Mają stanowić platformę wymiany doświadczeń i informacji o funkcjonowaniu aglomeracyjnych przewozów pasażerskich w kraju i Europie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży transportowej, UIC wraz z PKP S.A. i PKP SKM w Trójmieście organizują trzydniowy program szkoleniowy skierowany zarówno do managerów pracujących w przedsiębiorstwach kolejowych, jak i pracowników w administracji rządowej i samorządowej. Podczas szkolenia eksperci poznają globalną wizję w zakresie pasażerskich przewozów aglomeracyjnych. Zdobędą też wszelkie potrzebne informacje, które ułatwią im podejmowanie decyzji w tym obszarze.


W ocenie organizatorów wydarzenia, należy wykorzystać dotychczas zebrane doświadczenia i potencjał wypracowany przez poszczególne podmioty, tak aby osiągnąć efekt synergii dla dalszego rozwoju kolei.

– Dzięki współpracy Grupy PKP oraz innych działających w Polsce przedsiębiorstw kolejowych z Międzynarodowym Związkiem Kolei w obszarze innowacyjności, tworzone są realne podstawy do podnoszenia konkurencyjności tej gałęzi transportu. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie realizowanej przez polski rząd strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Taka kooperacja może mieć wpływ na przyszły kształt rynku usług transportowych i przełożyć się chociażby na globalne zmniejszenie emisyjności transportu –
mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Współpraca pomiędzy specjalistami sektora przewozów aglomeracyjnych, stała wymiana wiedzy rozumiana jako ścisła kooperacja, stwarzają możliwość dostarczenia efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, oczekiwanych nie tylko przez Unię Europejską, ale przede wszystkim przez pasażerów. Jestem przekonany, że trzydniowe warsztaty, które dziś rozpoczynamy w siedzibie PKP S.A. będą okazją do dalszej dyskusji o możliwościach i wyzwaniach, jakie stoją przed pasażerskim transportem kolejowym –
podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

– Krajowy rynek pasażerskich przewozów w aglomeracji i regionie intensywnie się rozwija, a pociąg staje się skutecznym antidotum na coraz bardziej zatykające się drogi. Znaczenie kolei będzie więc systematycznie wzrastać. Realizując statutowe cele UIC – partnerstwo, solidarność, współpraca – staramy się pozyskiwać pomysły na nowoczesną kolej. Podpatrujemy jak robią to inni, ale też dzielimy się własnymi doświadczeniami, wypracowujemy nowoczesne standardy i zabiegamy przy tym nieustannie o pasażerów, którzy – co oczywiste – muszą pozostawać w centrum naszej uwagi. Temu też ma służyć obecne szkolenie –
mówi Bartłomiej Buczek, członek zarządu PKP SKM w Trójmieście, przewodniczący Grupy Roboczej CRTS w UIC.

Wśród prelegentów warsztatów znajdują się przedstawiciele polskich i zagranicznych spółek kolejowych (m.in. PKP SKM w Trójmieście, POLREGIO, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, NEWAG, PESA Bydgoszcz, BLS AG, FGC) i organizacji z branży kolejowej m.in. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytutu Kolejnictwa czy Urzędu Transportu Kolejowego.

Zaplanowany program szkoleniowy ma na celu zbadanie wszystkich elementów składających się na różne systemy kolei miejskich, podmiejskich i regionalnych (CRTS). Jest jednocześnie próbą określenia, jaką wartość dodaną dla systemu transportowego Europy stanowią kolejowe przewozy aglomeracyjne.

Autor: Polskie Koleje Państwowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA