REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Grupa STRABAG wybuduje dwa odcinki S7 na Mazowszu

12 stycznia 2018 r. w Płońsku podpisano umowy na dwa odcinki drogi ekspresowej S7: Strzegowo – Pieńki (22 km) oraz Pieńki – Płońsk (13,7 km). Obie inwestycje zostaną zakończone do 12 maja 2021 r.

To ostatnie dwa z czterech odcinków drogi S7 na Mazowszu przygotowywane do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA.

Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., które wybuduje odcinek Strzegowo – Pieńki za kwotę 516,2 mln zł, a odcinek Pieńki – Płońsk za 311,7 mln zł. Na obu zadaniach wykonawca zadeklarował 34-miesięczny okres wykonania robót oraz 10-letnią gwarancję jakości wykonanych prac. Planowany termin zakończenia obu kontraktów to 12 maja 2021 r.

Inwestycję obejmującą budowę 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki – Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo – Pieńki (ok. 22 km), Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całego zadania.

Inwestycja polegać będzie na budowie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach kontraktu powstaną węzły: „Mława Północ”, „Mława Południe”, „Modła”, „Żurominek”, „Strzegowo Północ”, „Strzegowo Południe”, „Glinojeck”, „Pieńki Rzewińskie” oraz „Dłużniewo”.

Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S7:
– klasa drogi – S,
– prędkość projektowa – 100 km/h,
– nośność – 11,5 t/oś,
– całkowicie ograniczona dostępność,
– dwie jezdnie o szerokości po 7,0 m,
– pas rozdziału o szerokości 12,0 m,
– obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5 m,
– jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej.

Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Autor: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA