REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Grupa STRABAG wybuduje S19 Lasy Janowskie – Zdziary

Rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm: STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe.

Spółki z Grupy STRABAG zamierzają zrealizować ten odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 9,3 km w terminie 34 miesiące, za kwotę 236 328 298,82 zł oraz zapewniając 10 lat gwarancji jakości.

Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy na realizację inwestycji.

Opis inwestycji:

Odcinek S19 od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) stanowiący część szlaku Via Carpatia, realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 r. a zakończenie w 2021 r.

Przetarg

Odcinek S19 Lasy Janowskie – Zdziary, na który dokonano wczoraj wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią dużego przetargu obejmującego swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe”. Cały odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:
– Zadanie „A” Lasy Janowskie – Zdziary o długości ok. 9,3 km – 20 lutego 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Przypomnijmy, że w postępowaniu przetargowym na realizację tego odcinka wpłynęło 10 ofert o wartości od 236,3 mln zł do 296,9 mln zł.
– Zadanie „B” Zdziary – Rudnik nad Sanem o długości ok. 9 km – 13 lutego 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (Mosty-Łódź S.A., 286 886 390,59 zł, 34 miesiące na realizację, 10 lat gwarancji),
– Zadanie „C” Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o długości ok. 6 km – 2 lutego 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., 196 339 975,77 zł, 34 miesiące na realizację, 10 lat gwarancji).

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA