REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Grupa ZUE podpisała umowę w Krakowie

Konsorcjum firm ZUE i P.B.I. Energopol podpisało umowę dotyczącą napraw i remontów dróg na terenie obejmującym krakowskie dzielnice Dębniki, Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz Swoszowice.

 

Zdjęcie:  ZUE S.A., www.grupazue.pl
Zdjęcie: ZUE S.A., www.grupazue.pl

Pod koniec minionego roku Grupa ZUE nabyła 93,6% udziałów P.B.I Energopol sp. z o.o. Ta decyzja miała charakter strategiczny, ponieważ doświadczenie i zakres kompetencji przejętej firmy są uzupełniające dla Grupy ZUE, m.in. w obszarze robót drogowych, budowy obiektów mostowo-drogowych i szeregu innych robót specjalistycznych. Pozytywne efekty tego przejęcia są widoczne już dziś, a wygrany przetarg w Krakowie pokazuje, że przed naszą Grupą otwierają się nowe możliwości i obszary działania. Dodatkowo dzięki nowej spółce, spora część prac, które zlecaliśmy podwykonawcom, pozostanie w Grupie – podkreśla Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A. Przedmiotem zamówienia w wygranym przetargu są naprawy i remonty dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze 2 w Krakowie obejmującym dzielnice VIII, IX i X, czyli Dębniki, Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz Swoszowice. Kontrakt dotyczy kompleksowych prac i obejmuje m.in. jezdnie, place, chodniki, pobocza, rowy odwadniające oraz kanalizację. Cena brutto to 25 mln zł, a termin wykonania to 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. – Od dłuższego czasu intensywnie pracujemy w Grupie nad dywersyfikacją. Nadal głównymi obszarami naszej działalności są rynek kolejowy i tramwajowy. Jednak z roku na rok rozszerzamy zarówno obszar terytorialny, m.in. zdobywając nowe kontrakty kolejowe w Rumunii, jak i rozszerzamy ofertę o nowe kierunki działalności. Co ważne, zgodnie z naszą strategią, długoterminowo dążymy do zwiększenia zakresu usług utrzymania infrastruktury. Przykładowo, obecnie odpowiadamy choćby za utrzymanie infrastruktury tramwajowej we Wrocławiu oraz tramwajowej i oświetleniowej w Krakowie. Teraz do naszej liczby zadań dodajemy utrzymanie także w obszarze dróg i ulic. Jesteśmy również blisko pozyskania razem z Energopolem kolejnych 2 zleceń w zakresie budowy i remontu dróg. Będziemy dążyć do rozszerzenia naszej oferty, a nasza działalność będzie coraz bardziej komplementarna, na co wpływ będzie miała m.in. pełna integracja P.B.I Energopol z Grupą ZUE. Należy też podkreślić, że Energopol w swojej kilkudziesięcioletniej działalności zrealizował znaczną ilość inwestycji infrastrukturalnych wymagających wysokich kompetencji. Zamierzamy obudzić ten potencjał – mówi Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Źródło: tekst ZUE S.A., www.grupazue.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA