REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Grupa ZUE wspiera Politechnikę Krakowską

Grupa ZUE wesprze najnowszy projekt Politechniki Krakowskiej. Inicjatywa dotyczy specjalności Drogi Kolejowe na Wydziale Inżynierii Lądowej PK i polega na dostosowaniu tego kierunku do obecnych potrzeb rynku.

Będzie to kooperacja uczelni z firmami branżowymi, która pozwoli wykształcić tak bardzo potrzebnych dla tej branż specjalistów.

Program ma na celu dostosowanie wspólnie z innymi specjalistycznymi przedsiębiorstwami programu nauczania na studiach wyższych dla tej specjalności, do aktualnych potrzeb rynku. Podyktowany jest on zmianą jaka nastąpiła w całej branży. Inwestycje kolejowe zaczęły ostatnio dynamicznie przyspieszać, zmianie uległ dotychczasowy wizerunek przewozów kolejowych – wzrosła jej rola w przewozach.


W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją pojawiła się pilna potrzeba utrzymania i dostosowania specjalności Drogi Kolejowe na WIL PK, która w przyszłości uzupełni braki kadrowe w tym sektorze. Do udziału w projekcie PK zaprosiła firmy z branży kolejowej. Wsparcie z ich strony jest niezwykle ważne, ponieważ prowadzenie tej specjalności wymaga sporych nakładów finansowych. Na podjęcie współpracy zdecydowała się Grupa ZUE. Zadaniem firmy będzie wsparcie merytoryczne oraz finansowe. Przedsiębiorstwo przekaże swoją wiedzę studentom w postaci wykładów specjalistycznych prowadzonych przez wewnętrznych specjalistów. Będzie organizować dla słuchaczy wycieczki techniczne. Grupa ZUE umożliwi studentom odbycie praktyk, które pozwolą od strony praktycznej zapoznać się z pracą, w tego rodzaju firmie. Dodatkowo wesprze finansowo – ufunduje stypendia dla najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych adeptów. W zamian za swój własny wkład w projekcie, firma będzie miała czynny udział w wykwalifikowaniu potrzebnych dla jej celów specjalistów, jak również będzie miała możliwość zdecydować na jaki temat studenci powinni napisać prace magisterskie.

– Ogromnie cieszymy się z zaproszenia, jakie otrzymaliśmy ze strony Politechniki Krakowskiej. Mamy nadzieję, że wzajemna współpraca przyczyni się do wzrostu specjalistów z dziedziny kolejowej, szynowej. To bardzo ważne, aby na rynku ich nie brakowało –
powiedział Marcin Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu ZUE S.A.

Autor: ZUE S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA