REKLAMA
Drogi Tunele Wiadomości
2 Minuty czytania

I Polskie Forum Tunelowe we Wrocławiu

23 stycznia 2019 r. we Wrocławiu odbyło się I Polskie Forum Tunelowe, którego tematem była budowa i eksploatacja tuneli. Forum zgromadziło dużą liczbę: projektantów, wykonawców, przedstawicieli świata nauki oraz GDDKiA.

I Polskie Forum Tunelowe, fot. GDDKiA O/Rzeszów
I Polskie Forum Tunelowe, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Obecnie trwa budowa tunelu na S7 Lubień – Rabka, w planach jest budowa podwodnego tunelu łączącego obie części Świnoujścia, a także budowa tuneli na drodze ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa oraz na północnej obwodnicy Krajowa.

Udział w Forum wziął m.in. zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, Wiesław Sowa. Przedstawił on postęp prac przygotowawczych w zakresie budowy tuneli w ramach budowy S19 na Podkarpaciu. Na odcinku w. Rzeszów Południe – w. Babica planowany jest 1 tunel o długości ok. 2 km, natomiast na odcinku w. Babica – w. Domaradz 3 tunele o łącznej długości wg STEŚ ok. 4,56 km (odcinki S19 są na etapie opracowania Koncepcji Programowej). Drugą poruszaną kwestią były standardy bezpieczeństwa dla tuneli na drodze ekspresowej S19 oraz przedstawienie wypracowanych przez Zespół ds. bezpieczeństwa tuneli ustaleń dot. bezpieczeństwa w projektowanych tunelach i infrastrukturze z nimi związanej. Zespół został utworzony z przedstawicieli Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ale także Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dla tunelu TS-1/1 na odcinku S19 w. Rzeszów Południe – w. Babica (km 11+400 – 21+650) wypracowano ustalenia w zakresie:
1. Przewozu towarów niebezpiecznych;
2. Mocy pożaru;
3. Wentylacji;
4. Centrum Zarządzania Tunelem;
5. Lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
6. Ewakuacji w sytuacjach awaryjnych oraz organizacji systemu ratowniczo-gaśniczego;
7. Minimalnych wymagań infrastruktury gaśniczej;
8. Dokumentacji Bezpieczeństwa Tunelu;
9. Zasilania tunelu;
10. Przejść poprzecznych i przejazdu poprzecznego dla służb ratowniczych;
11. Punktów alarmowych;
12. Komunikacji radiowej w tunelu;
13. Retransmisji stacji radiowych;
14. Systemów detekcji, monitorowania oraz preselekcji wagowej pojazdów;
15. Dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Forum podzielone było na trzy sesje:
1. Sesja I – dotyczyła projektowania i budowy tuneli i obejmowała zagadnienia z zakresu:
– budowy tuneli na drogach krajowych wraz z planami realizacyjnymi,
– wniosków i rekomendacji płynących z konferencji tunelowej PIARC Lyon 2018,
– budowy tuneli w warunkach fliszu karpackiego,
– budowy metra w Doha w Katarze w technologii TBM i NATM.

2. Sesja II – dotyczyła kluczowych inwestycji tunelowych w Polsce i obejmowała zagadnienia z zakresu:
– budowy tunelu w Starych Bogaczowicach w ramach zadania S3 Bolków – Kamienna Góra,
– budowy tunelu na drodze ekspresowej S7 Naprawa – Skomielna Biała,
– budowy tunelu podwodnego w Świnoujściu,
– uzgodnienia standardów bezpieczeństwa dla tuneli na drodze ekspresowej S19.

3. Sesja III – dotyczyła bezpieczeństwa eksploatacji tuneli i obejmowała zagadnienia z zakresu:
– doświadczeń związanych z wypadkami w tunelach,
– doświadczeń z eksploatacji tunelu w Lalikach,
– zarządzania bezpieczeństwem w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Forum miało charakter naukowo-techniczny i służyło wymianie doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących budowy i eksploatacji tuneli pomiędzy przedstawicielami GDDKiA a innymi jednostkami biorącymi udział w projektowaniu i budowie tuneli.

I Polskie Forum Tunelowe zostało objęte Patronatem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA