REKLAMA
Hydrotechnika Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Hydroinżynieria i bezpieczeństwo wodne”

W dniach 24-25 czerwca 2024 r. w Dobczycach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Hydroinżynieria i bezpieczeństwo wodne” organizowana przez Politechnikę Krakowską. Współorganizatorem wydarzenia były Wodociągi Miasta Krakowa i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wody Polskie.

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa SA, www.wodociagi.krakow.pl

„Retencja wód w skali makro i mikro” to hasło przewodnie wydarzenia. Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wody w Polsce jest coraz mniej i jest ona mocno zanieczyszczona (mechanicznie, bakteriologicznie i fizykochemicznie). Rozwiązaniem jest wprowadzenie gospodarki wodnej dotyczącej miedzy innymi rozwoju nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, rozwiązywania problemów związanych z wodami transgranicznymi.

Tematyka konferencji obejmowała wszystkie powyższe zagadnienia, dając równocześnie przestrzeń do wymiany doświadczeń, związanych ze strategią rozwoju gospodarki wodnej, pokazania wyników badań, wdrożeń, zrównoważonych, powszechnie dostępnych, wysokiej jakości usług wodno-sanitarnych oraz technologii i technik recyklingu wód zużytych i redukcji zanieczyszczeń.

Tam, gdzie mowa jest o gospodarowaniu wodą i bezpieczeństwie wodnym w dobie zmian klimatu nie może zabraknąć Wodociągów Krakowskich. Podczas pierwszego dnia konferencji na sesji plenarnej Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa przedstawił „Analizę obszarów strategicznego zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa wodociągowego”. Marcin Glixelli, Kierownik Działu Modelowania Systemów opowiedział o „Retencji w skali makro. Jak Wodociągi Miasta Krakowa przygotowują się na obniżenie stopnia zagrożenia powodziami miejskimi”, Tadeusz Bochnia, Zastępca Dyrektora Produkcji wraz z Moniką Ochmańską, Specjalistą ds. analiz omówili „Dostosowanie potencjału analitycznego laboratorium WMK S.A. do monitorowania nowych zanieczyszczeń określonych Dyrektywą”.

Drugiego dnia konferencji, Tomasz Cichoń, Dyrektor Sprzedaży przedstawił „Doświadczenia Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie wdrażania systemów zdalnego odczytu wodomierzy”, Tadeusz Żaba, Dyrektor Produkcji, przedstawił „Analizę pracy turbiny na grawitacyjnym spływie wody po 11. latach eksploatacji”, Marcin Łukaszewicz, Dyrektor Infrastruktury Sieciowej opowiedział o „Retencji w skali mikro. Jak przeciętny Kowalski powinien przygotować się na zmiany klimatu”, a Bartosz Łuszczek, Dyrektor Innowacji i Technologii wraz z Dominiką Poproch, Technologiem mówili o „Gospodarkach obiegu zamkniętego w kontekście odpadów technologicznych z branży wod-kan w odniesieniu do Dyrektywy Ściekowej”.

Podczas konferencji uhonorowane zostały w szczególny sposób osoby, które przyczyniły się do rozwoju w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Wśród wyróżnionych znalazł się Mieczysław Góra, były Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny Wodociągów Miasta Krakowa.

Wydarzenia takie jak to są pomostem do współpracy świata nauki, przedsiębiorstw z branży wod-kan i jednostek administracji publicznej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA