REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

II posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Pełnomocnik Rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska przewodniczył II posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, które odbyło się 13 kwietnia 2022 r.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Rada Koordynacyjna powołała Koordynatorów Grupy Roboczych w następujących obszarach:
– rozwój kadr i system kształcenia,
– badania i rozwój,
– rozwój polskiego przemysłu i udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem),
– logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie,
– edukacja społeczna,
– współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne.

Zadaniem Koordynatorów Grup roboczych będzie m.in. ukierunkowanie prac każdej z grup oraz wypracowanie harmonogramów dalszych działań nad realizacją Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w  Polsce.

– Inicjatywa Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest przykładem działania propaństwowego. Zarówno przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele biznesu, interesariusze rynku, przedstawiciele wyższych uczelni, środowiska badań i rozwoju, certyfikacji, wszyscy wspólnie spotykamy się po to, żeby stworzyć najlepsze warunki do budowy nowego sektora gospodarki – morskiej energetyki wiatrowej. Spotykamy się w poczuciu odpowiedzialności za siłę gospodarczą Polski. Współpracując razem chcemy zbudować w tym obszarze kompetencje na poszczególnych poziomach łańcucha wartości (local content) oraz stworzyć najlepsze ramy rynku dla rozwoju morskich farm wiatrowych, temu ma służyć Porozumienie sektorowe –
powiedział wiceminister Zyska.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie przez Radę Koordynacyjną Planów działań opracowanych przez każdą z Grup roboczych. Poprzez Plany działań Grupy robocze wspólnie dokonają przeglądu celów strategicznych i deklaracji Porozumienia sektorowego, które powinny zrealizowane. Każdy z powołanych Koordynatorów przedstawi plan pracy w  swojej Grupie i sposób realizacji deklaracji Porozumienia sektorowego w swoim obszarze. Zgodnie z  przyjętym przez Radę Koordynacyjną harmonogramem, Grupy Robocze pod przewodnictwem Koordynatorów Grup roboczych rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja.

Rada Koordynacyjna jest organem koordynującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Zostało zawarte 15 września 2021 r., w Warszawie, z inicjatywy Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika rządu ds. OZE, między administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

Rada ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, w szczególności:
– monitorowanie realizacji celów strategicznych;
– powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych;
– monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w  łańcuchu dostaw dla MEW.

Źródło: tekst Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA