REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

III Kongres Rozwoju Kolei

6 czerwca w Warszawie odbył się III Kongres Rozwoju Kolei, w którym wzięli udział minister infrastruktury A. Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury A. Bittel. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży kolejowej w Polsce.

 

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Kongres jest miejscem dialogu przedstawicieli świata polityki, przedsiębiorstw z branży kolejowej, w tym spółek Grupy PKP, instytucji państwowych i organizacji społecznych, samorządu, szkolnictwa, nauki oraz ekspertów z branży kolejowej.

Tegoroczna edycja kongresu dotyczyła przyszłości transportu kolejowego oraz jego pozycji w narodowej i światowej gospodarce. Tematami poruszanymi podczas debat były m.in. konsolidacja rynku kolejowego, inwestycje, cyfryzacja, ekologia oraz rola kolei na arenie międzynarodowej.

W liście skierowanym do uczestników Kongresu prezydent Andrzej Duda podziękował kolejarzom za ich za służbę od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Dodał też, że kolej jest odporna na perturbacje na rynku energii.

Skala zmian na kolei jest duża. 7400 km nowych torów kolejowych na nowych i istniejących liniach, 2140 nowych i zmodernizowanych przejazdów i  630 wiaduktów kolejowo-drogowych. Ponad 700 mostów objętych inwestycjami. Ponad 900 zmodernizowanych lub zbudowanych od podstaw stacji, przystanków i dworców kolejowych. Dziesiątki nowych i  zmodernizowanych wagonów, zespołów trakcyjnych i lokomotyw, których wykonawcami są polskie zakłady. Taki jest wymiar codziennego wysiłku inwestycyjnego polskiej kolei.

W debacie pt. „Jak i dlaczego konsolidować polską kolej?” z udziałem m.in. przedstawicieli spółek kolejowych i energetycznych rozmawiano o rynkowych wzorcach, które pozwalają na skuteczne i efektywnie zarządzanie koleją oraz o wyzwaniach, jakie czekają branżę kolejową w najbliższych latach.

Inwestycje realizowane przez sektor kolejowy mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania całej gospodarki, w tym zapewnienia mobilności ludności, przepływu towarów, połączenia komunikacyjnego kluczowych ośrodków życia społeczno-gospodarczego kraju oraz infrastruktury krytycznej.

Głównym celem krajowej polityki transportowej, a zarazem jej priorytetem, jest zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez innowacyjny, spójny, zrównoważony system transportowy w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

W panelu pt. „Szybka i zintegrowana kolej w Europie” dyskutowano o wyzwaniach i szansach, jakie daje interoperacyjność, czyli zgodność techniczna systemów kolejowych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W tym kontekście rozmawiano również o rozwijaniu transportu w Europie w oparciu o sieć TEN-T.

– Sieć kolejowa w Polsce, ze względu na położenie geograficzne, spełnia ważną rolę w tranzytowych przewozach osób i towarów w Europie. Polski system transportowy jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, którą zaprojektowano w taki sposób, aby zwiększać efektywność funkcjonowania wspólnego rynku, zapewnić wewnętrzną spójność gospodarczą Unii oraz umożliwić obywatelom i podmiotom gospodarczym czerpanie korzyści ze swobód wspólnego rynku – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

– Należy podkreślić, że w Polsce podejmowane są istotne i złożone działania, prowadzące do restrukturyzacji i reorganizacji polskiego kolejnictwa. W ich efekcie transport kolejowy powraca na należne mu, istotne miejsce w systemie transportowym naszego kraju – podsumował swoją wypowiedź wiceminister A. Bittel.

W debacie pt. „Efekty działań inwestycyjnych i rozwojowych PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Polska kolej: dostępna, atrakcyjna, konkurencyjna” omówiono m.in. kluczowe inwestycje realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego, Programu Przystankowego oraz Programu Kolej Plus.

– Poprawa stanu technicznego linii kolejowych, budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, modernizacja i zakup nowoczesnego taboru kolejowego, wdrażanie nowoczesnych systemów zapewniających interoperacyjność sieci, budowa terminali intermodalnych oraz modernizacja i budowa infrastruktury dworcowej sukcesywnie przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności transportu kolejowego względem innych środków transportu. W konsekwencji do przeniesienia części przewożonych pasażerów i ładunku na ten bardziej przyjazny środowisku rodzaj transportu – zauważył wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.


Wśród innych tematów poruszanych w debatach tematycznych były strategiczna rola kolei w obliczu kryzysów, konsekwencje wojny w Ukrainie dla logistyki transportu, przyszłość transportu intermodalnego, jak też cyfryzacja usług.

Pierwsza edycja Kongresu Rozwoju Kolei odbyła się w 2019 roku. Organizatorem wydarzenia są spółki Grupy PKP: PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Intercity SA i PKP Cargo SA.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA