Geoinżynieria Wiadomości
1 Minuta czytania

III Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”

W dniach 18-21 października 2022 roku w Kielnarowej koło Rzeszowa odbywa się III Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”. Organizatorem jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Grafika: Juhele, pixabay.com
Grafika: Juhele, pixabay.com

– Oprócz sukcesywnego rozpoznawania osuwisk, monitorowania 60 z nich, Państwowy Instytut Geologiczny PIB rozwija także metody badawcze, które sprawiają, że informacje o osuwiskach stają się bardziej dokładne i precyzyjne. Dzięki temu coraz lepiej poznajemy naturę osuwisk i mechanizmy ich powstawania – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio w przesłaniu do uczestników III Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej „O!SUWISKO”.

W trakcie swojego wystąpienia wiceminister Piotr Dziadzio zwrócił uwagę na ostatnie zmiany w zakresie monitorowania geozagrożeń.

– Za przykład może posłużyć wykorzystanie danych laserowych, satelitarnych, pomiarów fotogrametrycznych z pułapu drona – do monitorowania ich aktywności, dzięki czemu posiadamy coraz większą wiedzę o zagrożeniach. A wiedza ta jest wprost wykorzystywana w planowaniu przestrzennym, decyzjach inwestycyjnych, podnoszeniu świadomości społecznej o osuwiskach, a także w nadzwyczajnych sytuacjach kryzysowych –
zaznaczył Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

W każdym roku uruchamia się średnio ponad 40 osuwisk, na których znajduje się zabudowa lub infrastruktura. Problem osuwisk szczególnie dotyka gminy karpackie, gdzie osuwiska obejmują nawet 26 proc.  obszaru poszczególnych gmin. Dlatego wiedza o nich jest tak istotna, bo lepiej jest przewidywać i zapobiegać szkodom, a tym samym ograniczać koszty likwidacji ich skutków.

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska widzi i rozumie problemy wywoływane osuwiskami. Dlatego w 2020 roku wprowadzone zostało nowe Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie pozytywnie wpłynęło na aktywizację geologów powiatowych w zakresie osuwisk –
powiedział wiceminister P. Dziadzio.

Konferencja „O!suwisko” to miejsce wymiany wiedzy i doświadczenia w szerokim gronie specjalistów – naukowców i praktyków. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań nad procesami osuwiskowymi, ale także innymi geozagrożeniami, takimi jak osiadania, zapadania, wstrząsy sejsmiczne.

Organizacją konferencji zajmują się pracownicy Centrum Geozagrożeń, którzy realizują projekt System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Jego celem jest ograniczenie strat materialnych na osuwiskach poprzez uwzględnianie ruchów masowych w planowaniu inwestycji oraz wsparcie eksperckie na etapie zabezpieczenia osuwisk i odbudowy zniszczonych obiektów budowlanych.

Źródło: tekst Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI