REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Informacje o korytarzu życia na obwodnicy Trójmiasta

Banery na obiektach mostowych nad drogami ekspresowymi zachęcają do stosowania korytarzy życia w przypadku wystąpienia zatorów drogowych na S6 Obwodnicy Trójmiasta i S7 Południowej Obwodnicy Gdańska.

Informacje o korytarzu życia, fot. GDDKiA O/Gdańsk
Informacje o korytarzu życia, fot. GDDKiA O/Gdańsk
Użytkownicy dróg ekspresowych wokół Trójmiasta S6 Obwodnicy Trójmiasta i S7 Południowej Obwodnicy Gdańska zauważyli zapewne banery promujące akcję tworzenia korytarzy życia w przypadku wystąpienia zatorów drogowych. To przede wszystkim usprawni dojazd służb na miejsce zdarzenia drogowego, by udzielić pomocy ew. poszkodowanym. Pomoże także sprawne przybycie służb odpowiedzialnych za usunięcie uszkodzeń infrastruktury i udrożnienie drogi.

To inicjatywa GDDKiA Oddziału w Gdańsku w porozumieniu z Wojewódzkim Zespołem ds. Poprawy Bezpieczeństwa i Usprawnienia Ruchu na Obwodnicy Trójmiasta, działającym przy Wojewodzie Pomorskim. Do wspólnej akcji włączyły się Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Akcja z korytarzem życia stanowi jeden z elementów działań podejmowanych przez zarządcę na drodze S6 Obwodnicy Trójmiasta, która ze względu na natężenia ruchu jest jedną najbardziej obciążonych dróg w Polsce (o dwóch pasach ruchu, bez pasa awaryjnego postoju). Natężenia ruchu sięgają 80 tys. pojazdów na dobę, a w wakacje w dni przed weekendami przeszło 105 tys. pojazdów (wzmożony ruch tranzytowy i wakacyjny nakłada się na duży ruch aglomeracyjny). Na tej drodze doszło w 2018 r. średnio do 2,5 zdarzenia drogowego dziennie (wg zweryfikowanych danych policyjnych). Jakikolwiek zdarzenie drogowe – kolizja, uszkodzony pojazd, powoduje bardzo duże perturbacje w przejeździe, a przy przedłużających się utrudnieniach zatory „rozlewają się” na pozostałe drogi Aglomeracji Trójmiejskiej.

Oprócz tego przy drodze ekspresowej w wybrane dni, kiedy spodziewane jest wzmożony ruch samochodowy, stają mobilne tablice zmiennej treści informujące o wzmożonym natężeniu ruchu i ew. utrudnieniach w przejeździe. Ponadto pojazdy patrolowe służb GDDKiA oraz utrzymaniowych zostały wyposażone w wodę do wykorzystania dla użytkowników drogi ekspresowej w razie wystąpienia przedłużających się zatorów w ruchu drogowym.

Gdański Oddział GDDKiA apeluje do wszystkich użytkowników dróg do stosowania korytarzy życia w przypadku powstania zatoru drogowego.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA