Energetyka Wiadomości

Instalacja fotowoltaiczna w Ekoprzedsiębiorstwie Mielno

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Unieście wybudowano instalacje fotowoltaiczną, która jest głównym źródłem zasilania obiektu. Ekologiczną inwestycję Ekoprzedsiębiorstwa Mielno dofinansował WFOŚiGW w Szczecinie.

 
Zdjęcie: WFOŚiGW w Szczecinie
Zdjęcie: WFOŚiGW w Szczecinie
Instalacja o powierzchni 1383 metrów kwadratowych składa się z 850 modułów o łącznej mocy 263,5 kWp, zamontowanych na wspornikach na gruncie. Panele zostały ustawione na konstrukcji pod kątem 30 stopni, pochylone w kierunku południowym.


Planowany uzysk energii elektrycznej z OZE w ciągu roku wyniesie 153 MWh. Koszt całkowity inwestyc
Zdjęcie: WFOŚiGW w Szczecinie
Zdjęcie: WFOŚiGW w Szczecinie
ji to ponad milion złotych, z czego pół miliona to dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.


To kolejny projekt realizowany przez Ekoprzedsiębiorstwo przy wsparciu finansowym Funduszu. W czerwcu została otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Unieściu, WFOŚiGW w Szczecinie udzielił beneficjentowi preferencyjnej pożyczki w wysokości ponad 7,5 miliona złotych na uzupełnienie wkładu własnego.

Tekst i zdjęcia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI