REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Instalacje fotowoltaiczne na kolei

Nastawnie w Lublinie, Szczecinie, Rejowcu, Niedrzwicy, Gorliczynie i Stawach koło Dęblina oraz biura m.in. w Koszalinie, Stargardzie i Chełmie są zasilane energią słoneczną. PLK instalacje fotowoltaiczne zamontowały już na 23 obiektach.

W 2018 r. 11 nowych instalacji fotowoltaicznych zamontowano na nastawniach w Lublinie, Szczecinie, Gorliczynie, Stawach koło Dęblina, Rejowcu i Niedrzwicy. Są także w hali napraw w Białogardzie, w budynkach kolejowych w Koszalinie i Stargardzie oraz w Chełmie i Szczecinie.

Już wcześniej instalacje były na obiektach kolejowych, m.in. w Lublinie, Zamościu, Mińsku Mazowieckim, Opolu, Siedlcach, Nowym Sączu, Zagórzu i Suchej Beskidzkiej Łączna moc zainstalowana 23 obiektów to ok. 245 kWp. Wszystkie urządzenia przez 8 miesięcy 2018 r. wyprodukowały energię elektryczną ok. 160 MWh – to tyle ile 74 przeciętnych gospodarstw domowych* zużywa w ciągu roku.

Instalacja fotowoltaiczna działa jak elektrownia słoneczna. Np. zamontowana na dachu hali napraw w Lublinie wytwarza ok. 70 kWh energii dziennie, to tyle ile jednorodzinny dom zużywa przez 12 dni. Energia uzyskana z promieniowania słonecznego w bardzo dużym stopniu pokrywa zużycie energii elektrycznej w hali. Z analizy wynika, że inwestycja może zwrócić się trzy razy szybciej niż zakładano, tj. w niespełna 4 lata.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii pozwala ograniczyć zużycie i koszty energii ze źródeł nieodnawialnych. To istotne, zwłaszcza że ceny (notowania) energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w okresie ostatnich 6 m-cy wzrosły o blisko 75%. Zgodnie z założeniami projektowymi, minimalny okres żywotności instalacji fotowoltaicznych wynosi 25 lat, a według szacunków, koszty instalacji urządzeń zwrócą się o wiele szybciej niż zakładane pierwotnie 10-11 latach (przykładem jest instalacja na w/w hali napraw).

Proekologicznie w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzają proekologiczne rozwiązania na sieci kolejowej. Na stacjach, peronach i przejazdach montowane jest energooszczędne oświetlenie LED. PLK wykorzystują również: instalacje solarne, m.in. do podgrzewania wody użytkowej w budynkach służbowych, pompę ciepła do ogrzewania nastawni na stacji Września, instalacje geotermalnego ogrzewania rozjazdów na stacji Słupsk, która jest obecnie na etapie testowania.

Wytworzona energia elektryczna jest zużywana na potrzeby własne, a jej chwilowy nadmiar oddawany jest do sieci energetycznej. Jednak w przyszłości zarządca infrastruktury planuje też testować możliwość magazynowania wyprodukowanej nadwyżki energii.

Czy ekrany akustyczne zasilą obiekty w energię eklektyczną?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizują możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych na ekranach akustycznych zainstalowanych wzdłuż linii kolejowych. To szansa na dodatkowe źródła energii do zasilania m.in. nastawni, oświetlenia przejść i przejazdów kolejowo-drogowych, przejść pod torami itp. urządzeń. Możliwości wykorzystania nowego rozwiązania określi projekt zgłoszony do wsparcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie prowadzone są badania mające na celu potwierdzenie rentowności i możliwości technicznych przy zachowaniu podstawowych funkcji ekranów, którą jest tłumienie hałasu.

*przeciętne gospodarstwo domowe według danych publikowanych przez GUS (dane za 2015 r.) zużywa rocznie 2173 kWh.

Autor: Magdalena Janus, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA