REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Intercor zrealizuje S10 Bydgoszcz Południe – Emilianowo

GDDKiA wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor jako najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę blisko 9 km drogi S10 Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową DK25.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
15 grudnia 2021 r. GDDKiA informowała o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i konieczności przeprowadzenia ponownej weryfikacji ofert w trwającym przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową DK25. Po analizie ofert oraz wyjaśnień złożonych przez pierwotnie wybranego wykonawcę, podjęto decyzję o odrzuceniu jego oferty. GDDKiA dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, wskazując na Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z siedzibą w Zawierciu. Wartość wybranej oferty to ok. 410,8 mln zł, co stanowi ok. 63 proc. budżetu, który przewidziano na tę inwestycję.

Co dalej?


Pozostali oferenci, zgodnie z przepisami, mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, będzie można podpisać umowę.

Zgodnie z harmonogramem całą drogą ekspresową S10 Bydgoszcz – Toruń pojedziemy w 2026 roku. 

Kryteria oceny ofert


W przetargu złożono dziewięć ofert, które opiewały na kwoty od 409 mln zł do 521 mln zł. Kryteria ich oceny to: okres gwarancji jakości (30 proc.), termin realizacji kontraktu (10 proc.) oraz cena (60 proc.).

Zakres prac


Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S10 o długości 8,9 km wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25 na odcinku ok. 5,4 km. Przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, który obecnie po jego wschodniej części zwęża się do jednojezdniowej drogi krajowej. Powstanie nowy węzeł Emilianowo, który usprawni dojazd do terenów przemysłowych i planowanego Terminalu Intermodalnego Emilianowie, oraz dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych. Droga krajowa nr 25 zostanie poprowadzona nowym śladem, omijając miejscowość Brzoza. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony z obecnie mocno obciążonego odcinka drogi na nową jezdnię z dwoma węzłami – Zielona i Brzoza.

Źródło: tekst GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA