REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Inwestycja PLK w Olkuszu

Stacja Olkusz będzie dostępniejsza i komfortowa, dzięki zaplanowanej inwestycji PLK. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy kolejowej stacji w Olkuszu.

Zdjęcie: Paulina Wachowicz, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Paulina Wachowicz, www.plk-sa.pl

Inwestycja PLK SA na stacji Olkusz, na trasie nr 62 Tunel – Sosnowiec, zapewni lepszy poziom obsługi pasażerów w podróżach regionalnych i dalekobieżnych, m.in. w stronę Sędziszowa i Krakowa oraz Katowic.

– Długo wyczekiwana modernizacja stacji Olkusz w Małopolsce wkrótce stanie się faktem. Kolejowa stacja zmieni oblicze, tak by wszyscy podróżni mogli mieć łatwy dostęp i korzystać z komfortowej kolei, podobnie jak na innych zmodernizowanych i realizowanych obecnie stacjach i przystankach w każdym regionie Polski –
powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Na stacji Olkusz, będą oczekiwane warunki dostępu do kolei i obsługi podróżnych, zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ogłoszenie przetargu, to ważny krok do realizacji inwestycji i dalszych korzystnych zmian dla pasażerów –
powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Zadanie PLK SA, obejmie kompleksową przebudowę pięciu torów wraz z siecią trakcyjną. Wybudowane zostaną dwa perony o długości 400 i 500 metrów. Nowe obiekty wyposażone będą w wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych dla osób niedowidzących i słabo widzących. Prace zapewnią lepszą dostępność i komfort wszystkim podróżnym. Dotychczasowa kładka dla pieszych, stanowiąca dojście do peronów, zostanie zastąpiona przejściem pod torami z windą. Będzie to istotne ułatwienie, zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Ponadto, w ramach zadania inwestycyjnego na stacji Olkusz, planowana jest także modernizacja urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych oraz sterowania ruchem kolejowym.

Stacja w Olkuszu będzie dostosowana do nowych możliwości rozwoju kolei, m.in. w ramach CPK. W przyszłości będzie pełnić ważną rolę przesiadkowego węzła komunikacyjnego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA