REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Inwestycje drogowe w Wielkopolsce

Przygotowanie do realizacji każdej nowej inwestycji wymaga przeprowadzenia prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zapewnienia finansowania. Dopiero wtedy można ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy. Obecnie na etapie przygotowania są S10, S11 oraz DK25 przebiegające przez Wielkopolskę.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

Dotychczas zrealizowano trasę S5 przebiegającą przez województwo wielkopolskie, łącząc Poznań z Wrocławiem oraz Gnieznem i dalej w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego. Kierowcy korzystają z pięciu fragmentów drogi S11, dwóch w okolicy Poznania wyprowadzających ruch na północ i południe od A2 oraz trzech obwodnic: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna. 17 kwietnia br. podpisano umowę na dobudowę drugiej jezdni dla obwodnicy Kępna w ciągu S11.

Na etapie przygotowania – Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do roku 2030

S10

Dla S10 w województwie wielkopolskim złożono wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowych (DŚU) dla odcinka Piła – Wyrzysk (o długości ok. 28 km) oraz dla dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska (na odcinku 5 km). Poznański Oddział GDDKiA czeka na ich wydanie.

S11

Trwają prace projektowe dla budowy trasy S11 od granicy z woj. zachodniopomorskim do granicy z woj. opolskim. Długość projektowanej S11 w woj. wielkopolskim to około 260 km, podzielonych na następujące odcinki:

  • Szczecinek – Piła o długości około 59 km,
  • Piła – Ujście o długości około 20 km,
  • Ujście – Oborniki o długości około 43 km,
  • Kórnik – Jarocin o długości około 43 km,
  • Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości około 57 km,
  • Ostrów Wielkopolski – Kępno o długości około 30 km.

Dla 22-kilometrowego odcinka S11 Oborniki – Poznań, wraz z obwodnicą Obornik, trwa postępowanie przetargowe na realizację. Trwa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W pierwszej połowie br. GDDKiA planuje podpisanie umowy z wykonawcą.

Dla pozostałych odcinków S11 trwają prace projektowe. Dla trasy ze Szczecinka do Piły rozpatrywane są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Dla odcinka Ostrów Wielkopolski – Kępno uzyskano DŚU, obecnie trwa rozpatrywanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odwołań od DŚU. Z kolei dla Piła – Ujście, Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin oraz Jarocin – Ostrów Wielkopolski toczą się postępowania o wydanie DŚU.

DK25

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski to m.in. dostosowanie jej do parametrów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym. Rozbudowa planowana w większości po nowym śladzie, zapewni obejście miejscowości, przez które aktualnie przebiega DK25. Odcinek o długości około 68 km został podzielony na trzy pododcinki: Konin – Kokanin, Kokanin – Biskupice Ołoboczne (tj. obwodnica Kalisza) oraz Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski.

16 grudnia 2022 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu złożono wniosek o wydanie DŚU dla realizacji odcinka DK25 od Konina do Kokanina. To kolejny etap przygotowań do budowy ok. 43 km nowej drogi. Postępowanie administracyjne zakończy się wydaniem decyzji, która ostatecznie zatwierdzi jej przebieg.

Dla odcinka Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski uzyskano DŚU, obecnie GDDKiA opracowuje materiały przetargowe, aby w III kwartale br. ogłosić postępowanie przetargowe na realizację w systemie P&B.

Etap przygotowania – Program Budowy 100 obwodnic

Obecnie na etapie realizacji w ramach Programu Budowy 100 obwodnic mamy pięć obwodnic, Grzymiszewa, Gostynia, Strykowa, Żodynia oraz Koźmina Wielkopolskiego. Dla pozostałych trzech obwodnic Kamionnej, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa oraz Kalisza trwają prace projektowe.

Obwodnica Kalisza

23 marca 2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu złożono wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Kalisza. Postępowanie administracyjne zakończy się wydaniem decyzji, która ostatecznie zatwierdzi jej przebieg. Obecnie trwają prace geologiczne celem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, niezbędnej do określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych. Po wykonaniu tej dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” (P&B).

Obwodnica Kamionnej

Uzyskano ostateczną decyzję DŚU dla budowy obwodnicy Kamionnej w ciągu DK24. Obecnie trwają prace geologiczne celem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, niezbędnej do określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych. Po wykonaniu tej dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie P&B.

Obwodnica Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa

W styczniu 2024 r. złożono do Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Równolegle trwają prace projektowe nad opracowaniem Koncepcji programowej wraz z wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Po ich uzyskaniu możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie P&B.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA